Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 31.8.2015

Autismi- ja Aspergerliitto mukana yhteisessä kannanotossa SLNY ry:n Lasten ja nuorten hyvä kuntoutus -suositukseen

Seitsemän järjestön yhteisessä kannanotossa vedotaan, että Suomen Lastenneurologinen yhdistys (SLNY) ry täsmentäisi ja korjaisi Lasten ja nuorten hyvä kuntoutus -suositusta (07.04.2015) yhteistyössä keskeisten kuntoutuksen eri toimijoiden kanssa, jotta se voidaan nähdä vammaisten lasten ja nuorten lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut turvaavana kokonaisuutena.

Kannanotossa todetaan, että suositus ei tällaisenaan edistä lasten ja nuorten hyvää
kuntoutuskäytäntöä, vaan se syrjii ja johtaa kirjaimellisesti
noudatettuna tarvittavan kuntoutuksen aloituksen merkittävään
viivästymiseen, kuntoutuksen määrän ja sisällön
epätarkoituksenmukaisuuteen sekä pahimmillaan myös kuntoutuksen
keskeytymiseen ennenaikaisesti.

Allekirjoittaneet korostavat, että kuntoutussuosituksen tulee pohjautua laaja-alaiseen tutkimustietoon, olemassa oleviin hyviin käytäntöihin ja lähteä aina kuntoutujan tarpeesta kuntoutukseen eikä hänen iästään, diagnoosistaan tai älyllisistä kyvyistään.  

Kannanotossa tuodaan esiin SLNY ry:n kuntoutussuosituksen puutteita ja epäkohtia:

  1. Suositus tulee laatia yhteistyössä keskeisten toimijoiden, kuntoutujan ja hänen lähi-ihmistensä kanssa.
  2. Lait edellyttävät tarpeen mukaisia palveluita ja kuntoutujan osallisuutta.
  3. Lääkinnällisen kuntoutuksen on vastattava lapsen ja nuoren tarpeisiin iästä, diagnoosista ja älyllisestä tasosta riippumatta.
  4. Suositus painottaa päiväkodin ja koulun roolia kyseenalaisin lähtökohdin.
  5. Ohjaus ja terapia tulee määritellä tarkemmin.
  6. Suosituksesta puuttuu vuorovaikutus.
  7. Tarvitaan uusia mittausmenetelmiä, tutkimusta ja arviointia.

Yhteisen kannanoton ovat allekirjoittaneet Kehitysvammaliitto ry, Aivoliitto ry, Autismi- ja Aspergerliitto ry, Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry, Kehitysvammaisten tukiliitto ry, Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistys sekä Förbundet De Utvecklingsstördas Väl.

Yhteiseen kannanottoon voi tutustua täällä.

Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen Lasten ja nuorten hyvä kuntoutus -suositus

Autismi- ja Aspergerliiton kannanotto SLNY ry:n Lasten ja nuorten hyvä kuntoutus -suositukseen 24.4.2015