Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 25.8.2015

Autismi- ja Aspergerliitto ry esittää: Vammaislakien uudistus hallituksen kärkihankkeeksi

Autismi- ja Aspergerliitto kannustaa hallitusta nostamaan vammaislakien uudistuksen (ns. VALAS-laki) hallituksen toimeenpanolistalle yhdeksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärkihankkeeksi ja varaamaan lakien toimeenpanon edellyttämät määrärahat ensi vuoden budjettiin.

Hallitusohjelman vaikutukset vammaisiin suomalaisiin ovat vielä hämärän peitossa. Sote-uudistus, etuuksia koskevat leikkaukset sekä julkisen sektorin muut säästötoimet vaikuttavat väistämättä eri tavoin vammaisiin ja toimintarajoitteisiin henkilöihin. Autismi- ja Aspergerliitto kannustaa hallitusta rohkeisiin tekoihin vammaisten ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi sosiaali- ja terveyspolitiikkaa koskevien muutosten myllerryksessä.

– Vammaiset ihmiset ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia suomalaisia. Sosiaaliturvaa sekä sosiaali- ja terveyspalveluita koskevissa muutoksissa tulisi aina selvittää niiden vaikutus vammaisten ihmisten hyvinvointiin, muistuttaa Autismi- ja Aspergerliiton puheenjohtaja, ohjaava opettaja Päivi Norvapalo.

Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhdistävää vammaislakien uudistusta on valmisteltu pitkään ja huolellisesti tiiviissä vuorovaikutuksessa järjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa.

– Lain nostaminen hallituksen yhdeksi kärkihankkeeksi takaisi lain toimeenpanon. Vammaislain uudistuksen tavoitteena on, että jatkossa vammaisen ihmisen palvelutarve arvioidaan diagnoosin sijaan yksilöllisen tuen tarpeen perusteella, korostaa Norvapalo.

Lisätietoja:

Päivi Norvapalo                                                             Tarja Parviainen
puheenjohtaja                                                              toiminnanjohtaja
p. 0295 33 2858                                                            p. 050 4097940