Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Uutinen 20.5.2022

Autismikirjo ja omaishoitajuus

Vastaa kyselyyn "Autismikirjo ja omaishoitajuus". Kyselystä saatuja vastauksia hyödynnetään Autismiliiton vaikuttamistyössä. Vastaamalla vaikutat!

Onko sinulle myönnetty omaishoidontuki?
Vai oletko yksi niistä, joka ei saa omaishoidon tukea vaikka toimit omaishoitajana?

Haluamme liittona tehdä vaikuttamistyötä, jotta autismikirjon ihmisten läheisten työ tunnistetaan ja tunnustetaan. Autismiliiton Neuvontapalvelu on laatinut kyselyn, jolla kartoitamme autismikirjon perheiden omaishoitajuuden tilannetta. Kyselyyn voi vastata jokainen omaishoitaja, on sitten saanut omaishoidon päätöksen tai ei.

Vastata voit 13.6.2022 saakka.

Kyselyn vastauksia hyödynnetään vaikuttamistyössä. Vastaamalla siis vaikutat!

Tästä pääset vastaamaan kyselyyn


Oletko sinä omaishoitaja ilman omaishoidon tukea?

Omaishoitajana voidaan pitää henkilöä, joka huolehtii erityistä hoivaa tai tukea tarvitsevaa läheisestään. Laki omaishoidon tuesta määrittelee omaishoitajan suppeammin, eli lain mukaan omaishoitaja on henkilö, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan tai kaupungin kanssa. Kaikista omaishoitotilanteista vain hieman yli 10 % arvioidaan kuuluvan omaishoidon tuen piiriin. Tilastojen mukaan yhä useampi omaishoitaja on lastaan tai puolisoaan hoitava työssäkäyvä aikuinen. Yhtenäinen piirre kuitenkin on, että omaishoidon tukea haetaan usein myöhään eli silloin kun arki koetaan jo hyvin kuormittavaksi. 

Tuen myöntäminen vaihtelee eri kuntien välillä

Autismiliiton neuvontapalveluun tulleista yhteydenotoista on nähtävissä, että eri puolella Suomea on huomattavan suuria eroja omaishoidon tuen myöntämisessä autismikirjon henkilöiden läheisille. Huolemme on herännyt, kun yhä useampi perhe on saanut kielteisen omaishoitotuen päätöksen.

Tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus antaa hyvinvointialueille mahdollisuuden kehittää omaishoitoa. Omaishoidon merkitys tulee nähdä tärkeänä osana perheiden tukea. Tulevan yhtenäistämisen eli harmonisoinnin myötä joidenkin omaishoitajien etuuksiin on tulossa muutoksia. Siksi meidän jokaisen on pidettävä ääntä omaishoitajuuden merkityksestä ja arvosta, jotta autismikirjon ihmisten omaishoitajat tunnistetaan ja tunnustetaan jatkossakin yhteiskunnassamme.  

Autismiliitto on yksi 23 järjestöstä, jotka kuuluvat Suomen omaishoidon verkostoon. Yhteistyöverkoston tavoitteena on vaikuttaa eri tavoin omaishoidon kehittämiseen ja omaishoitoperheiden aseman parantamiseen. Verkoston vuoden 2022 keskeinen tavoite on omaishoitajien tukeminen hyvinvointialueilla.