Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Uutinen 17.11.2021

Autismiliiton aluevaaliteemat 2022

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy vuodesta 2023 alkaen kunnilta hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden valtuustojen jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla, jotka pidetään 23.1.2022.

Hyvinvointialueet tulevat jatkossa vastaamaan myös autismikirjon ihmisten tarvitsemista sosiaali- ja terveyspalveluista. Aluevaltuustoon tarvitaan ihmisiä, jotka tuntevat autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä tilanteen ja ymmärtävät heidän palvelutarpeensa. Muista siis äänestää aluevaltuustovaaleissa!

Autismiliitto haluaa kiinnittää huomiota neljään teemaan, joihin hyvinvointialueilla on panostettava: 

  • Tarpeita vastaavat palvelut on taattava autismikirjon ihmisille ja heidän perheilleen
  • Sote-ammattilaisten autismiosaamista on vahvistettava
  • Autismikirjon ja kehitysvammaisten ihmisten elämänmittaisten palveluiden halpuuttaminen on lopetettava 
  • Järjestöt on otettava mukaan hyvinvointialueiden valmisteluun ja toimintaan

Miten hyvinvointialueilla varmistetaan henkilöstön autismikirjon osaaminen? Entä millaisiksi muodostuvat autismikirjon ihmisten ja heidän perheidensä tarvitsemat palvelu- ja hoitopolut? Miten vahvaa tukea tarvitsevien autismikirjon ja kehitysvammaisten ihmisten elämänmittaiset palvelut järjestetään? Näihin kysymyksiin voi vaaleissa ehdolle asettuvilta vaatia vastauksia.

Materiaalia voi hyödyntää vapaasti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. 


Käytä sosiaalisessa mediassa aihetunnisteita:

aluevaalit2022 #tunneautismi 

palvelut #autismiosaaminen #järjestöt #OnneksiOnJoku     

itsemääräämisoikeus #eimyytävänä #kilpailutus #valvonta 

 

Aihealueet