Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 3.12.2020

Autismiliiton terveiset uuden vammaispalvelulain jatkovalmisteluun

“Vaikka autismikirjon oireet tunnistetaan aiempaa paremmin ja diagnoosien määrä on kasvussa, tämä ei näy tuen ja palveluiden parempana saatavuutena”, totesi Autismiliiton toiminnanjohtaja Tarja Parviainen vammaispalvelulain uudistamista koskevassa webinaarissa. Uuden vammaispalvelulain on mahdollistettava perusoikeuksien ja YK:n vammaissopimuksen mukaisten oikeuksien toteutuminen myös autismikirjon henkilöiden elämässä.

Positiivista on, että vammaispalvelulain uudistus saattaa parantaa palveluiden saatavuutta ei-kehitysvammaisille autismikirjon ihmisille. Tällä hetkellä he jäävät usein väliinputoajiksi ja vaille tarvitsemiaan palveluita. Autismiliiton huolena kuitenkin on, että nykyisen vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistämisessä osa kehitysvammaisista henkilöistä joutuu lakiuudistuksen ”maksajaksi”.​

Valmennus ja tuki -pykälää tarkennettava

Autismiliitto pitää tärkeänä uuteen vammaispalvelulakiin suunniteltua valmennus ja tuki pykälää, joka voisi oikein sovellettuna mahdollistaa tukipalveluita myös ei-kehitysvammaisille autismikirjon ihmisille. Valmennus ja tuki –palvelu ei kuitenkaan ole yhdenvertainen vaihtoehto oman mielipiteensä ilmaisussa paljon tukea tarvitseville vammaisille ihmisille henkilökohtaisen avun kaltaisen avun järjestämiseen. Jatkovalmistelussa pykälästä on tehtävä yksityiskohtaisempi tavoitteena rajata harkintavaltaa ja mahdollisuuksia olla myöntämättä vammaisten ihmisten tarpeita vastaavia valmennus- ja tukipalveluita.

Voimavararajaus on poistettava

Henkilökohtaisen avun voimavaraedellytys tiukkenisi suunnitellun lakiesityksen myötä nykyisestä, jolloin vammaisten ihmisten eriarvoisuus palveluissa kasvaisi ja entistä useampi vammainen jäisi henkilökohtaisen avun ulkopuolelle. Autismiliitto vaatii henkilökohtaisen avun voimavararajauksen poistamista tulevasta lainsäädännöstä yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti.

Tuettu päätöksenteko lainsäädäntöön

Tuetun päätöksenteon järjestelmästä tulisi säätää Vammaislainsäädännön yhteydessä osana valmennus ja tuki –pykälää tai erillisessä pykälässä. Toinen vaihtoehto on säätää tuetusta päätöksenteosta  itsemääräämisoikeutta koskevassa asiakas- ja potilaslaissa. Tämä ehdotus sisältyi viime vaalikaudella pöydälle jääneeseen lakiehdotukseen. Itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön valmistelua on jatkettava siten, että se saadaan voimaan yhtä aikaa vammaislainsäädännön uudistuksen kanssa.

Vammaiset ihmiset ja heitä edustavat järjestöt on otettava mukaan sekä vammaispalvelulain että itsemääräämisoikeutta koskevan lain jatkovalmisteluun.

Autismiliiton toiminnanjohtaja Tarja Parviainen piti puheenvuoron vammaispalvelulain uudistamisesta ihmisoikeuskeskuksen ja eduskunnan Vammaisasian yhteistyöryhmän VAMYT:in järjestämässä webinaarissa 2.12.2020.

 

Lisätietoa:

Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, tarja.parviainen@autismiliitto.fi, p. 050 4097 940
 
Sari Valjakka, vaikuttamistoiminnan asiantuntija, sari.valjakka@autismiliitto.fi