Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 26.5.2020

Autismiliitto: Autismikirjon lasten ja nuorten äänen pitää kuulua

Autismiliitto on lähettänyt raportin kansallisen lapsistrategian valmistelijoiden kyselypyyntöön siitä, miten poikkeustilan aikaiset rajoitukset ovat vaikuttaneet autismikirjon lasten ja perheiden tilanteeseen sekä lapsen oikeuksien toteutumiseen.

Koronaviruksen seurauksena poikkeustilaan kouluissa ja varhaiskasvatuksessa jouduttiin siirtymään nopeasti, ilman mahdollisuutta valmistella autismikirjon lapsia muutoksiin. Muutoksista pyrittiin tiedottamaan lähinnä vanhempia, joiden tehtäväksi jäi (oman työn lisäksi tai jäämällä kotiin) ottaa vastuuta tilanteen visualisoinnista ja strukturoinnista niin, että lapsi ymmärtäisi, mistä on kyse.

Koronatilanteen myötä siirryttiin etäkouluun, terapiat menivät tauolle, harrastustoiminta lakkasi ja tilapäishoito sekä perheen omien henkilökohtaisten verkostojen tuki väheni. Autismikirjon lasten sekä vanhempien osalta nämä muutokset olivat kaksijakoisia – osalla hyvinvointi lisääntyi, toisilla tilanne pahentui entisestään.

Autismiliiton huolena on, että me emme tiedä mitä mieltä autismikirjon lapset ja nuoret ovat koronatilanteesta ja miten he itse kokevat sen vaikutukset. Lapsistrategian valmistelutyössä olisi varmistettava myös näiden lasten ja nuorten äänen kuuluminen ja huomioon ottaminen, ei vain koronapoikkeustilanteessa vaan ylipäätään.

Raportti poikkeustilan vaikutuksista autismikirjon lapsiin ja heidän perheisiin pohjautuu liiton tekemään selvitykseen samasta aihepiiristä.


Autismiliiton koottua tietoa hyödynnetään kansallisen lapsistrategian valmistelussa, kun arvioidaan lapsen oikeuksien toteutumista poikkeustilan aikana.

Suomessa valmistellaan kansallista lapsistrategiaa. Lapsistrategian tavoitteena on koota yhteen laajaa tietoa, tutkimuksia ja osaamista eri toimijoilta, ja muotoilla parlamentaarisessa työssä suuntaviivat lapsimyönteiselle ja lapsen oikeuksiin perustuvalle yhteiskunnalle.