Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 25.10.2018

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen taustajärjestöt huolissaan

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen taustajärjestöt ovat syvästi huolissaan. Kansalaisaloite raukeaa, jos sitä ei ehditä käsitellä nykyisellä hallituskaudella. Vaakalaudalla on myös kansalaisaloitejärjestelmän uskottavuus demokratian edistäjänä ja kansalaisten vaikuttamisen väylänä.

meilla-on-huoli

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen 32 taustajärjestöä on huolissaan, että eduskunta ei ehdi käsitellä aloitetta eikä löytää vammaisten ihmisten välttämättömien palveluiden järjestämiseen lakitasoista ratkaisua, joka selkeästi velvoittaisi toimimaan juridisesti sitovan YK:n Vammaissopimuksen mukaan.
Kansalaisaloitteen 72 059 allekirjoittajaa jakaa vammaisjärjestöjen huolen.
Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteena on lopettaa vammaisten ihmisten välttämättömän, elämänmittaisen avun ja tuen kilpailuttaminen. Kansalaisaloitteen jättämisen jälkeen sen merkitystä ovat entisestään vahvistaneet lukuisat julkisuudessa esillä olleet epäonnistuneet kilpailutukset, jotka ovat horjuttaneet vammaisten ihmisten jokapäiväisen elämän edellytyksiä.

Edistääkö kansalaisaloitejärjestelmä aidosti demokratiaa?

Kansalaisaloitejärjestelmän tavoite on antaa kansalaisille mahdollisuus vaikuttaa lainsäädäntöön. Järjestelmän tarkoituksena on edistää ja tukea vapaata kansalaistoimintaa sekä vahvistaa kansalais-yhteiskuntaa, jossa eri väestöryhmät osallistuvat ja vaikuttavat yhteiskunnan kehittämiseen. Ei myytävänä -kansalaisaloitteen raukeaminen horjuttaisi kansalaisten uskoa kansalaisaloitejärjestelmään todellisena vaikuttamisen väylänä. Uskoa murentaa myös se, että vain kaksi eduskuntaan toimituista aloitteista on johtanut lainsäädännön muutokseen. Tähän mennessä on tehty kaikkiaan 793 kansalaisaloitetta.

Ehtiikö eduskunta käsitellä kansalaisaloitteen?

Mediassa on uutisoitu (HS 9.10.2018), että sotekiire sai eduskunnan äänestyksessä etusijan – työttömiä ja vammaisia koskevat asiat siirrettiin tuonnemmaksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti siirtää myös Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen odottamaan sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien lakien käsittelyä.

Ei myytävänä! -kansalaisaloite on perusteltua käsitellä pikaisesti. Syitä on monta:
  1. Kansalaisten usko eduskuntaan ja poliittiseen päätöksentekoon horjuu, mikäli päätöstä ei saada tehdyksi ennen vaalikauden päätöstä.
  2. Kansalaiset menettävät uskonsa kansalaisaloitejärjestelmään, mikäli aloite raukeaa.
  3. Ei myytävänä! -kansalaisaloitteeseen tulisi löytää ratkaisu parlamentaarisen tahtotilan toteutumiseksi, onhan poliittista tahtoa asian ratkaisemiseksi yli puoluerajojen.
  4. Kansalaisaloitteella ei ole hallituksen kaltaista tahoa valvomassa lainsäätämisprosessin etenemistä, siksi aloitteen käsittelyn tulee olla allekirjoittajia kunnioittavaa, asiallista ja ripeää.
  5. Ei myytävänä! -kansalaisaloite edellyttää eduskunnalta erityistä huomiota, onhan kyse kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksista ja heidän äänensä kuulemisesta.

Lisätietoja

www.eimyytavana.fi, www.kansalaisaloite.fi

Risto Burman, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, p. 050 5569 900, risto.burman@tukiliitto.fi

Kirsi Konola, ts. toimitusjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, p. 0207 713 558, kirsi.konola@kvps.fi
Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, Autismi- ja Aspergerliitto ry, p. 050 4097 940, tarja.parviainen@autismiliitto.fi

Vammaisfoorumi ry on 32 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta on järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto, joka tukee YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa Suomessa ja tekee työtä laadukkaiden palveluiden puolesta.