Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 23.8.2021

Erityistehtäväyhtiön on kiinnitettävä erityistä huomiota työkyvyttömyyseläkkeellä oleviin ihmisiin

Suomeen esitetään perustettavaksi valtion omistama erityistehtäväyhtiö, joka työllistäisi haastavassa työmarkkinatilanteessa olevia osatyökykyisiä. Yhtiöön palkattaisiin henkilöitä, joiden työelämään kiinnittyminen ei ole minkään aiemman tarjolla olevan palvelun avulla onnistunut. Autismiliitto katsoo lausunnossaan, että lain toimeenpanossa on kiinnitettävä erityistä huomiota työkyvyttömyyseläkkeellä oleviin ihmisiin.

Eläke ei saa olla esteenä erityistehtäväyhtiön palveluiden piiriin pääsemiselle. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevia henkilöitä varten tarvitaan vahvaa ohjausta ja tiedotusta sekä Kelan ja muiden ammattilaisten osaamisen kehittämistä, jotta työkyvyttömyyseläkkeellä olevat työhaluiset henkilöt osaisivat ilmoittautua ja heidät osattaisiin ohjata ilmoittautumaan työnhakijaksi. Esim. autismikirjon henkilö voi haluta työelämään ja hänellä on koulutusta, mutta vaikeudet työelämään kiinnittymisessä ovat johtaneet siihen, että henkilö on työkyvyttömyyseläkkeellä. Tällöin hän ei ole TE-toimiston asiakkaana.

Eläkkeeltä työelämään haluavien vammaisten ja osatyökykyisten tavoittaminen ja ohjaus edellyttää viranomaisilta ja ammattilaisilta tietoa kriteereistä, jotka erityistehtäväyhtiön palvelukseen haluavien on täytettävä. Tiedottamisessa ja ohjaamisessa tarvitaan myös vammakohtaista osaamista (mm. autismiosaamista autismikirjon asiakkaiden kohdalla) samoin kuin selkokielistä materiaalia ja saavutettavaa tietoa erityispalveluyhtiön tarjoamista mahdollisuuksista.

Vammaisten ja osatyökykyisten tehokkaampi työllistyminen edellyttää sitä, että yhtiön kautta tarjolla olevat tehtävät muotoutuvat sinne palkattavien henkilöiden mukaan eikä niin, että henkilöt valitaan yhtiön työtehtävien mukaan. Vain tällä tavalla voidaan saada aikaan onnistumisia vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisessä.

Lue koko lausunto

Lisätietoa:
Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, tarja.parviainen@autismiliitto.fi