Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 10.4.2019

Hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2019–2023

Autismi- ja Aspergerliitto nostaa esiin viisi teemaa, joita toivoo tulevan hallituksen ja eduskunnan edistävän:

 

1. Ei myytävänä – Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kestävä järjestäminen

 • Jatkovalmistelussa on ratkaistava kilpailuttamisessa esiin nousseet ongelmat uudistamalla lainsäädäntöä vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen osalta siten, että YK:n vammaissopimuksen mukaiset ihmisoikeusvelvoitteet, osallisuus ja oikeussuoja toteutuvat.
 • Valtioneuvosto nimittää työryhmän arvioimaan ja selvittämään lainsäädännön muutostarpeita. Työryhmään nimetään myös vammaisjärjestöjen edustajat.  

Lue lisää Ei myytävänä -kansalaisaloitteen hallitusohjelmatavoitteesta.

 

2. Työ ensin

 • Autismikirjon henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille tulee vauhdittaa yksilöllisesti sopivin keinoin mm. työvalmennusta ja työnantajien autismiosaamista lisäämällä sekä työelämän kohtuullisten mukautusten avulla. Työllisyyspalveluita tulee kehittää vastaamaan paremmin autismikirjon työnhakijoiden tarpeita.
 • Autismikirjon aikuisilla täytyy olla yhdenvertainen mahdollisuus työstä saatavaan toimeentuloon.
 • Sosiaalihuollon työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistusta on jatkettava (ns. TEOS-uudistus).  

 

3. Kaikille sopiva koulu

 • Kaikille sopiva opetus edellyttää koulujen riittävää resurssointia, yksilöllisen tuen saatavuuden parantamista sekä kouluhenkilökunnan koulutusta eri tavoin tukea tarvitsevien autismikirjon oppilaiden kohtaamiseen. 

Lue lisää Kaikille sopiva koulu -hallitusohjelmatavoitteesta.

 

4. Riittävä perusturva

 • Perusturvaa on uudistettava siten, että se turvaa joustavasti riittävän toimeentulon kaikissa elämänvaiheissa ja kohtelee kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti. Perusturvan tulee kannustaa, ei lannistaa, sen varaan joutuneita.

 

5. YK:n vammaissopimus käytäntöön 

 • Lainsäädännön uudistamista on jatkettava YK:n vammaissopimuksen mukaisten oikeuksien toteutumisen turvaamiseksi. 
 • Uusi vammaispalvelulaki on saatettava voimaan.  
 • Asiakas- ja potilaslain valmistelua on jatkettava.

Lue lisää YK:n vammaissopimus käytäntöön -hallitusohjelmatavoitteesta.

 

1. Ei myytävänä – Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kestävä järjestäminen

 • Jatkovalmistelussa on ratkaistava kilpailuttamisessa esiin nousseet ongelmat uudistamalla lainsäädäntöä vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen osalta siten, että YK:n vammaissopimuksen mukaiset ihmisoikeusvelvoitteet, osallisuus ja oikeussuoja toteutuvat.
 • Valtioneuvosto nimittää työryhmän arvioimaan ja selvittämään lainsäädännön muutostarpeita. Työryhmään nimetään myös vammaisjärjestöjen edustajat.  

Lue lisää Ei myytävänä -kansalaisaloitteen hallitusohjelmatavoitteesta.

2. Työ ensin

 • Autismikirjon henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille tulee vauhdittaa yksilöllisesti sopivin keinoin mm. työvalmennusta ja työnantajien autismiosaamista lisäämällä sekä työelämän kohtuullisten mukautusten avulla. Työllisyyspalveluita tulee kehittää vastaamaan paremmin autismikirjon työnhakijoiden tarpeita.
 • Autismikirjon aikuisilla täytyy olla yhdenvertainen mahdollisuus työstä saatavaan toimeentuloon.
 • Sosiaalihuollon työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistusta on jatkettava (ns. TEOS-uudistus).  

3. Kaikille sopiva koulu

 • Kaikille sopiva opetus edellyttää koulujen riittävää resurssointia, yksilöllisen tuen saatavuuden parantamista sekä kouluhenkilökunnan koulutusta eri tavoin tukea tarvitsevien autismikirjon oppilaiden kohtaamiseen. 

Lue lisää Kaikille sopiva koulu -hallitusohjelmatavoitteesta.

4. Riittävä perusturva

 • Perusturvaa on uudistettava siten, että se turvaa joustavasti riittävän toimeentulon kaikissa elämänvaiheissa ja kohtelee kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti. Perusturvan tulee kannustaa, ei lannistaa, sen varaan joutuneita.

5. YK:n vammaissopimus käytäntöön 

 • Lainsäädännön uudistamista on jatkettava YK:n vammaissopimuksen mukaisten oikeuksien toteutumisen turvaamiseksi. 
 • Uusi vammaispalvelulaki on saatettava voimaan.  
 • Asiakas- ja potilaslain valmistelua on jatkettava.

Lue lisää YK:n vammaissopimus käytäntöön -hallitusohjelmatavoitteesta.