Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 20.6.2018

Henkilökohtaisen budjetin arvon tulee perustua asiakkaan tarpeiden huolelliseen arviointiin

Autismi- ja Aspergerliitto on antanut lausunnon asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia koskevista asiakirjamalleista yhdessä Kehitysvammaliiton, Kehitysvammaisten Tukiliiton ja FDUV:n kanssa. Tässä muutamia keskeisiä huomioita, joita lausunnossa nostimme esille.

Maakunnilla ei ole velvoitetta käyttää asiakirjamalleja, ja ne voivat halutessaan muokata malleja omia tarpeitaan vastaaviksi. Olemme huolissamme, miten asiakkaiden oikeusturva ja yhdenvertaisuus toteutuvat, kun maakunnissa voi syntyä hyvin erilaisia tulkintoja mallien toteutuksesta. Olemme myös huolissamme, miten maakuntien toimintaa valvotaan, ja toisaalta myös siitä, miten maakunnat pystyvät valvomaan riittävästi ehdotetun järjestelmän monia erilaisia palveluntuottajia. Valvontaa tulee vahvistaa kautta linjan.

Viittaukset lainsäädäntöön on lisättävä asiakirjamallien kaikkiin kohtiin. Asiakkaan tulee saada tietoa ymmärrettävällä tavalla, joten ymmärrettävä tieto ja selkokieli on huomioitava asiakirjamalleissa ja valinnanvapauden toteuttamisessa. Valinnanvapauslaissa tulee säätää yleisellä tasolla riittävästä tuesta, neuvonnasta ja ohjauksesta asiakkaille sekä tulevassa uudessa asiakas- ja potilaslaissa ja uudessa vammaispalvelulaissa oikeudesta tuettuun päätöksentekoon tarvittaessa myös palveluna.

Henkilökohtainen budjetti

Valinnanvapaus ja budjettien käyttö on tässä vaiheessa rajattu sote-palveluihin. Tulisi säätää menettelytavasta, jossa henkilö voisi vaihtaa tarvittaessa sote-palvelun johonkin muuhun palveluun samalla euromäärällä. Erityisesti vammaispalveluissa, omaishoidossa ja muissa kotiin saatavissa palveluissa on tärkeää, että tuen ja palvelujen kokonaisuutta voisi räätälöidä budjetissa yli sektorirajojen.

Eduskunnan käsiteltävänä olevassa valinnanvapauslaissa on henkilökohtaiseen budjettiin kirjattu voimavararajaus, jota olemme pitäneet ongelmallisena. Voimavararajauksella tarkoitetaan, että henkilön tulee pystyä joko itse tai tuettuna suunnittelemaan omat palvelunsa. Tulevassa valinnanvapauslaissa tulee tarkemmin määritellä, mitä tuettuna tarkoittaa ja miten tuki varmistetaan. Vaarana on, että tuen varmistaminen jää asiakkaalle. Raportissa todetaan, että asiantuntijoiden haastattelussa tuli esiin, että erityisesti heikoimmassa asemassa olevat voivat hyötyä henkilökohtaisesta budjetista. Tämä ei kuitenkaan toteudu, jos voimavaraedellytys jää tulevaan lakiin.

Henkilökohtaisen budjetin arvon määrittelyyn ehdotettu liukumamalli on karkea, eikä huomioi riittävästi yksilöllistä vaihtelua. Malli ei koskaan voi sellaisenaan määrittää yksittäisen asiakkaan budjetin arvoa Henkilökohtaisen budjetin arvon määrittelyn tulee perustua asiakkaan tarpeiden huolelliseen arviointiin eikä keskiarvoihin. Asiakkaalle on myönnettävä sen suuruinen budjetti kuin hänen tarpeensa ja muut olosuhteet edellyttävät.


Lue lausunto kokonaisuudessaan >>

Lisätietoa: Autismi- ja Aspergerliiton toiminnanjohtaja Tarja Parviainen, p. 050 4097 940