Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Uutinen 15.11.2021

HS Mielipide: Autistisille asiakkaille on turvattava ihmisarvoinen kohtelu

Autismiliitto kertoo mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa, että hankalien tilanteiden taustalla on usein henkilökunnan osaamattomuus autistisen asiakkaan kohtaamisessa. Asumispalvelujen järjestäjillä on nyt peiliin katsomisen paikka.

Ylen MOT -ohjelma (8.11.) toi julki tapauksen, jossa vahvaa tukea tarvitseva autistinen poika joutui kehitysvammaisten palveluasumisessa pitkäaikaisen väkivallan ja kaltoinkohtelun uhriksi. Tapaus on järkyttävyydessään toivottavasti ainoa laatuaan, ja silti se on vain jäävuoren huippu. Autismiliittoon tulee säännöllisesti läheisiltä yhteydenottoja vahvaa tukea tarvitsevien autististen ihmisten huonosta ja osaamattomasta kohtelusta samoin kuin rajoitustoimista, joiden lainmukaisuus on kiistanalaista.

Vahvaa tukea tarvitsevat autismikirjon ihmiset eivät kaikki ole raskaita ohjattavia, kuten usein annetaan ymmärtää. Hankalien tilanteiden taustalla on usein henkilökunnan osaamattomuus autistisen asiakkaan kohtaamisessa.

Onnistunut kohtaaminen tarkoittaa sitä, että asiakkaan yksilölliset tarpeet tunnistetaan. Tärkeää on myös stressitason alentaminen. Nämä luovat perustan vahvaa tukea tarvitsevan autistisen ihmisen hyvän ja mielekkään elämän rakentumiselle. Rajoittamista ei tarvita, kun toimintaympäristö on tehty autistiselle ihmiselle esteettömäksi ja saavutettavaksi, aistikuormaa on vähennetty ja henkilökunnalla on tietoa, osaamista ja keinoja autistisen ihmisen hyvinvoinnin tukemiseen.

YK:n vammaisten oikeuksien sopimus edellyttää myös vahvaa tukea tarvitsevien autististen ihmisten itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden toteutumisen varmistamista. Rajoitustoimien tulee aina olla viimesijainen keino, jota ennen on tehty kaikki mahdolliset toimenpiteet asukkaan hyvinvoinnin edistämiseksi. Senkin jälkeen rajoittamista voidaan tehdä vain ennalta sovituin keinoin.

Asumispalveluiden järjestäjillä ja palveluiden tuottajilla on peiliin katsomisen paikka: mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä, että elämänmittaisesti palveluista riippuvaisiin autistisiin ihmisiin kohdistuvat lainvastaiset rajoitustoimet saadaan karsittua?

Päivi Norvapalo, puheenjohtaja, Autismiliitto
Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, Autismiliitto

Lue lisää: