Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 3.10.2018

Jatkossa vammaisten ihmisten on saatava tarvitsemansa tuki ja palvelut ensi sijassa lähipalveluina

Autismi- ja Aspergerliitto on antanut lausunnon selvityshenkilöraportista erityishuoltopiirien asemasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa.

Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä nykyisten erityishuoltopiirien toiminta loppuu. Palvelut, joita nykyisin on järjestetty erityishuoltona, siirtyvät silloin osaksi maakunnan järjestämiä vammaispalveluja. Selvitysraportti hahmottelee ansiokkaasti vammaisten ihmisten palvelujen järjestämistä sote-rakenteissa. Esitetyt ehdotukset ovat pääosin kannatettavia, mutta niiden toteutukseen liittyy vielä monia avoimia kysymyksiä, kuten selvityksessäkin todetaan.

Raportin punaisena lankana on, että vammaisten ihmisten olisi saatava tarvitsemansa tuki ja palvelut sieltä mistä muutkin ihmiset: osana yleisiä palveluja ja lähipalveluina. Ratkaisevaa muutosten onnistumisen kannalta on, miten varmistetaan vammaisten ihmisten tuen ja palvelujen tarpeita koskevan osaamisen siirtyminen yleisiin palveluihin. Asennemuutosta, koulutusta ja resursseja tarvitaan. Osaamisen siirtymistä tukee ehdotus sote-yhteistoiminta-alueille perustettavista vammaisalan osaamis- ja resurssikeskuksista, jotka voisivat toimia tukirakenteena lähi- ja muissa yleisissä palveluissa toimiville ammattilaisille.

Erityishuoltopiirien purkaminen ajoittuu haastavaan vaiheeseen, jossa lainsäädännölliset, hallinnolliset ja toimintatapojen muuttamiseen tähtäävät uudistukset ovat tapahtumassa yhtä aikaa. Vaarana on, että haavoittuvimmassa asemassa olevat vammaiset henkilöt jäävät siirtymävaiheessa väliinputoajiksi. Tämän riskin välttämiseen on syytä kiinnittää uudistusten toteutuksessa riittävästi huomiota.

Lausunto: Erityishuoltopiirit 1.10.2018 (pdf)

Lisätietoa

Tarja Parviainen
Autismi- ja Aspergerliiton toiminnanjohtaja
050 4097 940
tarja.parviainen(at)autismiliitto.fi