Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 24.5.2017

Kannanotto: Ammatillisen koulutuksen reformi ei edistä yhdenvertaisen ja osallistavan koulutusjärjestelmän toteutumista

TAVOITE 24 -vammaisjärjestöjen verkosto on huolissaan vammaisten ja pitkäaikaissairiaden nuorten asemasta, jos ammatillisen koulutuksen uudistus toteutuu esitetyssä muodossaan.

Tavoite24_logo

Me
allekirjoittaneet vammaisjärjestöt haluamme nostaa esiin ammatillisen
koulutuksen uudistukseen liittyen huolemme vammaisten ja pitkäaikaissairaiden
nuorten yhdenvertaisen aseman turvaamisesta. Ammatillisen koulutuksen reformi
ei esitetyssä muodossaan edistä riittävästi yhdenvertaisen ja osallistavan
koulutusjärjestelmän toteutumista.

YK:n
yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista edellyttää vammaiset
opiskelijat osallistavaa koulutusjärjestelmää kaikilla tasoilla. Vammaisilla
opiskelijoilla on oikeus saada opetusta yleisessä koulutusjärjestelmässä
yhdenvertaisesti muiden kanssa ja siihen tarvittava yksilöllinen tuki.

 • Hallituksen esityksessä
  ehdollisena mainittu vaativan erityisen tuen tehtävän antaminen
  erityisoppilaitoksille muodostaa lähtökohtaisesti erottelevan, segregaatioon perustuvan käytännön,
  joka eristää vammaiset ja muut vaativaa erityistä tukea tarvitsevat
  opiskelijat erillisiin oppilaitoksiin.
 • Ammatilliseen
  koulutukseen valmentavan koulutuksen (Valma)

  tavoitteita tulee kirkastaa ja se tulee mahdollistaa joustavasti
  vammaisille opiskelijoille.
 • Työhön
  ja itsenäiseen elämään valmentavalta koulutukselta (Telma)

  puuttuu opiskelijan ammatilliseen koulutukseen liittyvä tavoite. Telma
  koulutuksen tulee mahdollistaa joustava siirtyminen esimerkiksi Valmaan
  tai osatutkinnon suorittamiseen. Telman tavoitteena tulee olla opiskelijan
  yksilöllisen koulutus- ja/tai työelämäpolun löytäminen.
 • Oppilaitoksissa
  oltava monipuolisia opetustapoja.
  Hallituksen esityksessä lisätään
  itsenäisen opiskelun määrää. Erityisesti opinnoissaan tukea tarvitseville
  opiskelijoille lähiopetuksena toteutettavat opinnot ovat yksi merkittävä
  ja turvallinen tapa opiskella. Tähän tulee jatkossakin olla riittävästi
  mahdollisuuksia kaikilla opiskelijoilla.
 • Opiskelijan
  opintososiaalisten etuuksien tulee perustua opiskelijan tarpeeseen.

  Etuuksista on määrättävä selkeästi ja huomioitava SOTE-vaikutukset mm.
  opiskelijahuollon ja avustajatoiminnan toteutumiseen täysimääräisinä.
  Esimerkiksi opiskelija ei saa joutua kahden maksajan väliin tarvitessaan
  avustajaa opiskelussa ja muussa elämässä pärjäämisessä.
 • Opiskelijoilla,
  joilla on erityisentuen tarpeita, on oltava mahdollisuus  kohtuullisiin mukautuksiin,
  opinto-ohjaukseen ja työhönvalmennukseen.
  Opinto-ohjauksen
  tulee alkaa jo perusopetuksessa (mm. TET –jaksot).
  Opinto-ohjaajakoulutukseen on lisättävä erityispedagogiikan opintoja ja
  osaamista vaativaan erityiseen tukeen liittyen. Työhönvalmentajien
  koulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa onpainotettava pedagogisen
  ohjaamisen ja työn substanssin osaamista.
 • Tutkinnonosien
  suorittaneiden opiskelijoiden opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia on
  selkiytettävä ja selvitettävä.
  Tutkintojärjestelmän sääntelyn
  keventäminen ei saa heikentää vertailukelpoisuutta eri oppilaitoksista
  samalla tutkintonimikkeellä valmistuneiden kesken.
 • Tuetun
  oppisopimuskoulutuksen
  käyttöä erityistä tukea tarvitsevien ja vammaisten
  henkilöiden kouluttautumisessa ammattiin on kehitettävä ja selvitettävä.
  Mallia on laajennettava nykyistä useammille koulutustasoille, -aloille ja
  ammatteihin.
 • Hallituksen esityksessä esitetään
  ammatillisen opetuksen rahoitusjärjestelmää,
  jossa perusrahoituksena 50%, valmistumisen perusteella 35% ja
  työllistymisen perusteella 15%.  Rahoitusjärjestelmän
  riskinä on, että yleiset ammattioppilaitokset eivät enää ole valmiita
  ottamaan erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. 

Helsingissä
8.5.2017


Lue koko kannanotto TÄSTÄ >>

TAVOITE 24 on järjestöjen yhteistyöverkosto, joka on
saanut nimensä YK:n vammaissopimuksen artiklasta 24. Sen mukaan vammaisille henkilöille on varmistettava mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen syrjimättä ja yhdenvertaisesti muiden kanssa. 


Yhteistyöverkostossa ovat mukana ADHD-liitto, Autismi-
ja Aspergerliitto, FDUV, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, Me
osalliset – Vi delaktiga sekä Vamlas – Vammaisten lasten ja nuorten Tukisäätiö.