Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 27.4.2017

Kannanotto: Autismi- ja Aspergerliitto huolissaan viranomaisten autismiosaamisesta

Autismi- ja Aspergerliitto on huolissaan vankiloiden henkilökunnan sekä laajemmin poliisin ja rikosoikeudessa työskentelevien viranomaisten osaamisesta kohdata autismikirjon henkilöt. Taustalla on Ylen 21.4.2017 uutisoima tapaus Asperger-diagnosoidusta vangista, jonka erityistarpeita ei ole otettu huomioon.

Työssään autismikirjon henkilöitä kohtaavien viranomaisten
tulisi olla tietoisia siitä, että autismikirjon henkilön poikkeava tai haastava
käyttäytyminen johtuu usein stressitason noususta. Uudet muuttuvat tilanteet
ovat heille erityisen hankalia. Myös aistien yli- ja aliherkkyydet saattavat
aiheuttaa voimakkaita reaktioita.

– Autismikirjon
oireyhtymä näkyy harvoin päällepäin. Viranomaisten, kuten poliisien ja
vankeinhoidon tulisi tästä huolimatta pyrkiä ottamaan huomioon autismikirjon
henkilöiden erityispiirteet, jotka ilmenevät esimerkiksi alentuneena
toimintakykynä sekä aistipulmina. Autismikirjon henkilöillä ei välttämättä ole
kykyä sietää stressiä kuormittavissa tilanteissa eikä tulkita muiden ihmisten
käyttäytymistä, sanoo Autismi- ja Aspergerliiton puheenjohtaja Päivi Norvapalo.

 

Liitto
toivoo lisää koulutusta ja tietoa viranomaisille, jotta he ymmärtäisivät
autismikirjon henkilön käyttäytymisen erityispiirteitä ja osaisivat ottaa ne työssään
huomioon. Autismi- ja Aspergerliitosta on saatavissa asiantuntemusta
autismikirjoon liittyvissä asioissa.

Kannanotossa viitattiin tähän tapaukseen: yle.fi/uutiset/3-9559929

Lisätietoa:

Päivi Norvapalo, puheenjohtaja, puh. 040 5712 460                                                                                     

Tarja
Parviainen, toiminnanjohtaja, puh. 050 4097 940

Autismikirjon häiriö
vaikuttaa siihen, miten yksilö viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten
kanssa, sekä siihen, miten hän aistii ympäröivän maailman. Kyse on aivojen
keskushermoston erilaisesta kehityksestä. Autismikirjolla on eri tutkimusten
mukaan noin 1 % väestöstä, joten Suomessa voidaan arvioida olevan noin 55 000
autismikirjon henkilöä. 


Tänä vuonna
20-vuotisjuhlavuottaan viettävä Autismi- ja Aspergerliitto ry on
valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, jolla on 26 jäsenyhdistystä.