Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 2.4.2016

Kannanotto: Autismikirjon henkilöiden osallisuuden lisäämisessä vielä paljon tehtävää

YK:n autismitietoisuuden päivää (WAAD) vietetään vuosittain 2.4.. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta autismista ja vähentää niitä esteitä, jotka edelleen vaikeuttavat autismikirjon henkilöiden osallistumista yhteiskuntaan sen tasavertaisina jäseninä. Autismin kirjolla on meistä joka sadas eli Suomessa vähintään 54 000 henkilöä.

– Vaikka autismin tunnettuus on lisääntynyt, on autismikirjon henkilöillä edelleen tänä päivänä vaikeuksia saada tarvitsemaansa, monessa tapauksessa elämänpituista tukea ja palveluita, päästä koulutukseen sekä työllistyä. Autismikirjon henkilöillä on tästä johtuen suuri riski syrjäytyä, muistuttaa Autismi- ja Aspergerliion puheenjohtaja, ohjaava opettaja Päivi Norvapalo.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon korostaa WAAD-päivän viestissään, että autismikirjolla olevien ihmisten vieroksuminen on vastoin ihmisoikeuksia ja samalla se on näissä ihmisissä piilevän inhimillisen potentiaalin tuhlaamista.

– Oikea-aikaisen sekä oikein mitoitetun tuen ja palveluiden avulla moni autismikirjon henkilö selviytyisi arjestaan itsenäisemmin ja voisi hyödyntää potentiaaliaan yhteisönsä ja yhteiskunnan hyväksi, korostaa Norvapalo.

Norvapalo vaatii päättäjiltä linjauksia siitä, millä tavoin autismikirjon henkilöiden tuen ja palveluiden tarpeet saataisiin paremmin otettua huomioon sosiaali- ja terveydenhuollossa.

– Meillä ei ole olemassa autismin Käypä hoito -suosituksia, joita tarvittaisiin yhdenvertaisten hoito- ja palvelupolun mahdollistamiseksi eri-ikäisille autismikirjon henkilöille. Meiltä puuttuvat myös autismiin liittyvät kansalliset suositukset ja linjaukset, jollaisia on tehty esim. naapurimaassamme Ruotsissa.

Autismikirjon häiriö on neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö. Autismikirjoon sisältyy monenlaisia yksilöllisiä toimintarajoitteita, mutta paljon myös vahvuuksia.

Autismi- ja Aspergerliitto ry on vuonna 1997 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää ja valvoo autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa.

Lisätietoja:
Päivi Norvapalo
puheenjohtaja, p. 040 5712 460

Tarja Parviainen
toiminnanjohtaja, p. 050 4097 940

Liite:
Autism-Europen manifesti:
Foster the respect, acceptance and inclusion of all people with autism in
Europe