Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 15.11.2021

Kannanotto: Omaishoitajille turvattava ansionmenetyksen korvaus karanteenin tai eristyksen ajaksi

Autismiliitto, kehitysvammajärjestöt ja Omaishoitajaliitto vaativat, että yli 16-vuotiasta henkilöä hoitaville ansiotyössä oleville omaishoitajille korvattaisiin ansionmenetys, jos he joutuvat jäämään pois ansiotyöstä hoidettavansa karanteenin tai eristyksen ajaksi.

Yli 16-vuotiasta henkilöä hoitavat omaishoitajat, joilla on kunnan omaishoidon tuen sopimus, ja jotka ovat ansiotyössä, saattavat jäädä vaille ansiotuloja ajalta, kun heidän hoidettavansa joutuu tartuntalain mukaiseen karanteeniin tai eristykseen, jos he joutuvat jäämään pois ansiotyöstä vastatakseen hoidettavansa selviytymisestä kotioloissa. Tyypillisesti tällaisia tilanteita syntyy esimerkiksi päivätoimintapaikoissa tai toisen asteen oppilaitoksissa ilmenevissä tartuntatilanteissa.

Vaikka kunta on velvollinen järjestämään hoidon karanteeniin tai eristykseen määrätylle omaishoidon tuella hoidettavalle henkilölle, on usein hoidettavan edun ja hoidon kokonaisuuden kannalta käytännöllisintä, että työssäkäyvä omaishoitaja jää kotiin tuoksi ajaksi. Esimerkiksi koronan vuoksi määrätyn karanteenin pituus on 10 päivää. Omaishoitajan jääminen kotiin mahdollistamaan hoidettavan kotonaolo vähentää tartuntojen leviämisriskiä ja tarvetta käyttää kunnan sosiaali- ja terveyspalveluita. Monissa tapauksissa kunnissa ei edes ole riittävää kotihoidon tai muutakaan henkilöstöresurssia tuottamaan palveluita karanteenin ja eristyksen edellyttämässä aikataulussa.

Omaishoitajalle aiheutuva ansionmenetys on tässä tilanteessa kohtuuton ja epätasa-arvoinen niihin henkilöihin verrattuna, jotka hoitavat alle 16-vuotiasta henkilöä ja saavat ansiomenetyksen korvausta. Pienituloinen omaishoitaja saattaa ajautua myös jopa toimeentuloturvan varaan, velkaantumiseen ja köyhtymiseen.

Allekirjoittaneet Omaishoitajaliitto ry, Autismiliitto ry, FDUV rf, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry ja Kehitysvammaliitto ry esittävät, että tartuntatautilakia ja sairasvakuutuslakia muutetaan seuraavasti:

Tartuntatautilain 82 §:ään lisätään, että oikeus saada ansionmenetyksen korvaukseksi tartuntatautipäivärahaa on myös omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitetulla omaishoitajalla, jos hänen hoidettavanaan oleva henkilö on tartuntataudin leviämisen estämiseksi määrätty karanteeniin tai eristettäväksi ja omaishoitaja on tämän vuoksi estynyt tekemästä ansiotyötään. Vastaava muutos tulee tehdä myös sairausvakuutuslain 8 luvun 1 a §:ään.

Allekirjoittaneet järjestöt ehdottavat lisäksi sen selvittämistä, olisiko mahdollista ulottaa vastaava päivärahaoikeus myös tosiasiassa läheisensä omaishoitajina toimiviin henkilöihin, vaikka heillä ei ole kunnan kanssa omaishoitosopimusta. He kuitenkin käytännössä kokevat vastaavan ansionmenetyksen kuin sopimusomaishoitajat, jos läheistä, jonka huolenpidosta he vastaavat, ei voi tartuntatautilain mukaisen karanteenin tai eristyksen aikana jättää yksin kotiin.

Allekirjoittajat:
  • Omaishoitajaliitto ry
  • Autismiliitto ry
  • FDUV rf
  • Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
  • Kehitysvammaliitto ry

Aihealueet