Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Uutinen 10.6.2022

Kansallisessa lapsistrategiassa tuotetaan autismiopas

Autismiopas on tarkoitettu perheille, läheisille ja ammattilaisille, neuvoloihin, perhekeskuksiin, varhaiskasvatukseen ja muiden lasten ja perheiden parissa toimivien tueksi. Oppaan tekemisestä vastaa Autismiliitto ja osallisena ovat kokemusasiantuntijat ja autismialan ammattilaiset.

Piirroskuva. Lapset. Piirtävät ja maalaavat taloja, veneen jne.
Kuva: Shutterstock

Parlamentaarisesti valmisteltu kansallinen lapsistrategia julkaistiin helmikuussa 2021. Lapsistrategia perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja se ylittää hallituskaudet ja yhdistää eri hallinnon aloja. Lapsistrategialla luodaan lapsen oikeuksia kunnioittava, lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Strategian keskeisenä tavoitteena on luoda kestävä, johdonmukainen ja pitkäjänteinen pohja kansalliselle lapsi- ja perhepolitiikalle. Lapsistrategian ensimmäinen toimeenpanosuunnitelma valmistui lokakuussa 2021.

Kenelle lapsistrategia on?

Kaikille eri ikäisille lapsille.

Sinulle, joka tarvitset apua.
Sinulle, joka olet onnellinen.

Sinulle, joka olet hyvä ystävä muille.
Sinulle, joka tarvitset ystävää.

Sinulle, joka olit joskus lapsi.

Ja sinulle, josta joskus tulee aikuinen.
(Lapsistrategian lapsille ja nuorille suunnattu versio, 2021.)

Lapsistrategia on myös lapselle, jolla on autismi.

Lapsen oikeudet eivät toteudu yhdenvertaisesti eri lapsi- ja nuorisoryhmien osalta. Lasten oikeuksien toteutumisen edistämiseksi Autismiliitto tuottaa autismioppaan osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa. Opas sisältää tietoa siitä, miten päättäjät, lasten läheiset, perheenjäsenet ja ammattilaiset voivat vaikuttaa siihen, että kaikkien, myös autismikirjon lasten oikeudet toteutuvat tulevaisuudessa. Oppaasta saa luotettavaa tietoa autismista, mahdollisista tukimuodoista ja hyvästä kohtaamisesta.

Lisätietoja:

Elina Vienonen, kehittämistoiminnan asiantuntija, Autismiliitto
elina.vienonen(at)autismiliitto.fi
puh. 050 3598 443