Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 25.1.2021

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon sisältöä tulee laajentaa

Autismiliitto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon ehdotuksesta Vammaisalan ammattitutkinnon rakenteeksi. Autismiliitto kannattaa henkilökohtaisen avun osaamisalan siirtoa vammaisalan ammattitutkintoon ja pitää tärkeänä sitä, että kehitysvamma-alalle on olemassa oma erillinen ammattitutkinto. Tämä on välttämätöntä mm. kehitysvamma-alan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja alalla vähemmällä koulutuksella työskennelleiden ammattitaidon ja osaamisen vahvistamiseksi.

Vammaisalalla on tällä hetkellä vaikeuksia saada riittävästi ja päteviä työntekijöitä. Kehitysvamma-alan osaamisala osana vammaisalan ammattitutkintoa on yksi keino paitsi kehittää työntekijöiden osaamista, myös lievittää työntekijäpulaa. Siksi olisikin pohdittava miten tutkinnon muodostamista voisi vielä kehittää kehitysvamma-alan osaamisalan laajentamiseksi.

Kehitysvamma-alan osaamisalan ammattitaitovaatimuksia koskevassa esityksessä korostetaan oppimista. Sen ohella painopisteen tulisi olla vammaisen ihmisen toimintakyvyn ja osallisuuden tukemisessa (vrt. myös YK:n vammaisten oikeuksien sopimus). Ehdotamme, että osa osaamisen tukemisen vaatimuksista korvataan päätöksenteon tukemiseen liittyvillä vaatimuksilla.

Päätöksenteon tukeminen liittyy YK:n vammaissopimuksen kantavaan teemaan vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden toteutumisen varmistamisesta. Kehitysvamma-alan osaamisalalla ko. osa-alueet nousevat esityksessä kuitenkin heikommin esille kuin henkilökohtaisen avun osaamisalaa koskevassa esityksessä. Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittaneen tulee osata tukea asiakkaan toimintakykyä, vuorovaikutusta ja kommunikointia arjen tilanteissa sekä käyttää puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä.

Ehdotamme myös, että kehitysvamma-alan tutkintoon raivattaisiin tilaa valinnaisille opinnoille 45-60 osp siten, että valinnaisina opintoina olisi mahdollista valita:

  • Sosiokulttuurinen työ 15 osp
  • 15 osp asiakasryhmien tarpeiden tunnistamiseen ja ohjaamisen kehittämiseen liittyviä kokonaisuuksia, jotta valinnaisissa opinnoissa olisi mahdollisuus esim. syventyä perusteellisemmin autismikirjoon liittyvään tematiikkaan.
  • 15- 30 osp tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Lue koko lausunto 

Lisätietoa:

Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja

tarja.parviainen@autismiliitto.fi, p. 050 4097 940