Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 7.11.2016

Kuluttajaparlamentti: Hallituksen leikkaukset räikeässä ristiriidassa hallitusohjelman terveyserojen kaventamistavoitteen kanssa

Kuluttajaliiton koordinoiman Kuluttajaparlamentin järjestöt eivät hyväksy hallituksen vähävaraisiin ja sairastaviin kohdistuvia säästötoimenpiteitä. Vaikuttamisfoorumi selvitti kuluttajakyselyllä mitä säästötoimet merkitsevät ihmisten elämässä ja onko tilanne johtamassa siihen, että yhä useampi kuluttaja joutuu tinkimään perustarpeistaan sekä terveydenhoidostaan.

Tulosten mukaan monet pitkäaikaissairaat eläkkeensaajat ja työttömät kipuilevat
jo nyt toimeentulonsa kanssa ja tinkivät omasta terveydenhoidostaan. Merkittävä
osa vastaajista koki leikkausten heikentävän omaa toimeentuloa sekä
terveydenhoitoa entisestään. Järjestöjen mukaan leikkaustoimenpiteet tulevat
säästöjen sijaan kasvattamaan kestävyysvajetta sekä lisäämään väestön
terveyseroja ja syrjäytymistä.

Sipilän hallituksen valmistelemat ja toteuttamat leikkaukset ovat
korottaneet julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, nostaneet
Kelan korvaamien matkojen sekä lääkkeiden omavastuuosuuksia ja pienentäneet
yksityisen hammaslääkäri- ja lääkärikäynnin Kela-korvauksia. Vuodelle 2017 on
kaavailtu 134 miljoonan euron leikkauksia lääkekorvauksiin. Myös vammaisten
henkilöiden palveluista aiotaan säästää 61 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti
asumiseen sekä eläkkeisiin liittyviä indeksikorotuksia on jäädytetty tai
toteutettu vähennyksinä.

Kyselyyn vastasi 2 537 henkilöä, joista noin 80 prosentilla oli jokin
pitkäaikaissairaus. Hallituksen säästötoimenpiteistä kaikkein
ongelmallisimmiksi vastaajat kokivat sosiaali- ja terveyspalvelujen
asiakasmaksujen korotukset (60 %), lääkekorvausten 50 euron alkuomavastuun
(33 %) ja Kelakorvausten leikkaukset hammaslääkärillä käynnin
kustannuksista (32 %).

 

Puolet kyselyyn vastanneista on joutunut tinkimään taloudellisista
syistä omasta terveydenhoidostaan. Joka toinen vastaaja on jättänyt rahan
puutteen vuoksi käyttämättä terveydenhuollon palveluita kuten lääkäriä, ja 42
prosenttia on tinkinyt lääkkeiden ostosta.

 

Kyselytulosten mukaan enemmistöllä (61 %) vastaajista nykyiset
tulot eivät riitä kattamaan pakollisia menoja ja 64 prosenttia vastaajasta
tinkii ruokamenoissa rahan puutteen vuoksi. Osa vastaajista (15 %) on rahan
puutteessa nähnyt jopa nälkää. Merkittävä osa vastaajista arvioi joutuvansa
jatkossa tinkimään entistä useammin perustarpeistaan sekä terveydenhoidostaan
kuten terveydenhuollon palveluiden käytöstä ja lääkkeiden ostosta.

 

Pienituloisilla on tutkitusti heikommat edellytykset huolehtia
terveydestään. Hallitusohjelmaan on merkitty yhdeksi hyvinvointiin ja
terveyteen liittyväksi tavoitteeksi terveyserojen kaventaminen. Nyt toteutetut
ja suunnitellut leikkaukset ovat räikeässä ristiriidassa tavoitteen kanssa.

 

Kuluttajaparlamentti
kartoitti hallituksen leikkausten ja säästötoimenpiteiden vaikutuksia
kuluttajien talouteen ja terveydenhoitoon. Kysely toteutettiin 10.5.–31.5.2016
verkkokyselynä. Kyselyn kohderyhmänä olivat erityisesti pitkäaikaissairaat,
opiskelijat, työttömät, eläkeläiset ja vammaiset. Kyselyvastauksissa
eläkeläisten osuus korostui. Kyselyyn vastasi 2 537 henkilöä, joista noin 80
prosentilla oli jokin pitkäaikaissairaus.
Lisätietoa kyselystä Kuluttajaliiton sivuilta osoitteesta: http://bit.ly/2eO6n5EKuluttajaparlamentin kannanotto annettiin 7.11.2016
eduskunnan Pikkuparlamentissa pidetyssä tilaisuudessa. Hallituksen säästötoimia
koskevaan kannanottoon yhtyivät seuraavat järjestöt:

ADHD-Liitto

Aivovammaliitto

A-klinikkasäätiö

Allergia- ja astmaliitto

Autismi- ja Aspergerliitto

Autismisäätiö

Ehkäisevä päihdetyö EHYT

Eläkeliitto

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL

Finnilco

Hengitysliitto

Invalidiliitto

Irti Huumeista

Kehitysvammaliitto

Kotien Puolesta Keskusliitto ry

Kuuloliitto

Lapsiperheiden Etujärjestö 

Marttaliitto

Mielenterveyden keskusliitto

Nuorisosäätiö

Nuorten Kotkien Keskusliitto ry

Näkövammaisten liitto

Suomen Kilpirauhasliitto

Suomen Monikkoperheet

Suomen nuoret lesket

Suomen Parkinson-liitto

Suomen potilasliitto

Suomen Setlementtiliitto

Takuusäätiö

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto

 

Lisätietoja:

Kuluttajaparlamentin koordinaattori Jenni Vainioranta p. 040
4198 962, jenni.vainioranta(at)kuluttajaliitto.fi

Kuluttajaparlamentti
on Kuluttajaliiton koordinoima valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen
vaikuttamisfoorumi. Kuluttajaparlamentissa kymmenet järjestöt tekevät
vuosittain yhteisiä kannanottoja aiheista, jotka ovat osallistuvien järjestöjen
sekä kuluttajien kannalta merkittäviä. Toiminnan tarkoituksena on saada
poliittiset päättäjät tietoisiksi keskeisten järjestöjen näkemyksistä ja
kannoista poliittisiin kysymyksiin sekä edistää kuluttajien etua politiikan eri
osa-alueilla. 
Lisätietoa: www.kuluttajaliitto.fi/kuluttajaparlamentti