Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 24.5.2016

KVANKin kannanotto: Vammaisten erityisasuntokohteissa sovellettava vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia

Kehitysvammaisten asumista ei voida verottaa muita kansalaisia enemmän sillä perusteella, että he tarvitsevat toisten ihmisten tukea päivittäisissä toimissaan. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK) pyytää, että vammaisten erityisasuntokohteissa sovelletaan vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Erityisryhmien investointiavustuksen piiriin kuuluvat esimerkiksi vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset, asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaiset.

Valtionneuvoston periaatepäätöksien 21.1.2010 ja 8.11.2012 linjausten pohjalta toteutettiin Suomessa kehitysvammaisten asumisohjelma KEHAS vuosina 2010 -2015, jonka aikana ARAn investointiavustusten turvin on rakennettu eri puolille Suomeen kymmeniä vuokrataloja, joissa on satoja vuokra-asuntoja kehitysvammaisille henkilöille. Kehitysvammaisten asuminen vuokra-asunnoissaan edellyttää heille yksilöllistä tukea päivittäisissä toimissaan ja usein myös yöaikaan. Tästä huolimatta kysymys on vuokra-asunnoista, joista on asukkaiden tai heidän edunvalvojiensa kanssa solmittu huoneenvuokralain mukaiset normaalit vuokrasopimukset.

Kiinteistöveron toimeenpanossa Verohallinto on virheellisesti tulkinnut, että edellä mainituissa vuokrataloissa ei olisi asuntoja ja niistä on peritty kiinteistövero yleisen kiinteistöverokannan mukaan, joka on korkeampi asuinrakennuksista perittävä kiinteistövero.

Kehitysvammaiset henkilöt on näin asetettu eriarvoiseen asemaan kuin muut kansalaiset. He kuuluvat väestöryhmään, jonka toimeentulo on keskimääräistä heikompi ja vuokranmaksukyky on normaalia alhaisempi. Kiinteistöverorasitus vuokrassa on heille merkittävä menoerä.

Verohallinnon virheellinen tulkinta kiinteistöverosta on mm. vastoin YK:n vammaisia henkilöitä koskevaa yleissopimusta, jonka Suomi on ratifioinut ja se astuu voimaan Suomessa 10.6.2016. Kehitysvammaisten asumista ei voida verottaa muita kansalaisia enemmän sillä perusteella, että he tarvitsevat toisten ihmisten tukea päivittäisissä toimissaan.

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK) pyytää, että valtiovarainministeriö edellyttää verohallinnolta sitova ohjetta, jossa määrätään, että vammaisten erityisasuntokohteissa on sovellettava vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia.

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan puolesta
Ilkka Jokinen, kuntayhtymän johtaja, Vaalijalan kuntayhtymä

Lisätiedot Ilkka Jokinen, p. 050 60 278, ilkka.jokinen@vaalijala.fi.

Lue KVANNKin kannanotto PDF-muodossa.


Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK) edistää YK:n
vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa
Suomessa ja tekee työtä asumiseen, työhön ja päivätoimintaan liittyvien
palveluiden laadukkaan järjestämisen puolesta. Itsemääräämisoikeus,
täysi osallisuus ja valinnan mahdollisuudet kuuluvat myös
kehitysvammaisille ihmisille.

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta on kehitysvamma-alan
järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto. Neuvottelukunnan
perustava kokous pidettiin 11.2.2008.
Autismi- ja Aspergerliitto on neuvottelukunnan jäsen.