Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 14.3.2019

Lausunto: Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa

Autismi- ja Aspergerliitto on antanut lausunnon ylioppilastutkintolautakunnan määräyksiin ehdotetuista muutoksista.

Tuoleja luokkahuoneessa

Kuva: Unsplash

Muutosten
tarkoituksena on selventää, mitä yhdenvertaisuuslain mukaisilla asianmukaisilla
ja kohtuullisilla mukautuksilla tarkoitetaan ylioppilastutkinnossa. Määräyksen on
tarkoitus turvata, että kokelas, joka on sairauden, vamman, lukemisen ja
kirjoittamisen erityisvaikeuden, vieraskielisyyden taikka muun näihin
rinnastettavan syyn vuoksi estynyt suorittamasta ylioppilastutkinnon kokeita
samalla tavalla kuin muut, saa asianmukaiset ja tarvittavat kohtuulliset
mukautukset tutkinnon suorittamiseen.         

 

Autismi- ja Aspergerliitto pitää ehdotettuja koetilanteen
erityisjärjestelyjä asianmukaisina ja kohtuullisina, mutta koesuorituksen
arvostelun hyvitysjärjestelmän uudistaminen herättää huolta. Hyvityksen tulisi
jatkossakin koskea muitakin kokeita kuin vain sellaisia, joista kokelas on
saamassa hylätyn arvosanan. Uudistus voisi toteutuessaan vaikeuttaa
autismikirjon henkilöiden jatko-opintoihin pääsyä, varsinkin kun niihin
tulevaisuudessa pyritään yhä enemmän arvosanojen perusteella. Jos
pisteytysuudistus kuitenkin toteutetaan, on tärkeää seurata sen vaikutuksia
vammaisten ja toimintarajoitteisten kokelaiden jatko-opintoihin pääsyyn.


Lausunto kokonaisuudessaan pdf-tiedostona

14.3.2019