Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 11.4.2017

Liiton lausunto LVM:n toimenpideohjelmasta Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi

Liitto lausui liikenne- ja viestintäministeriön toimenpideohjelmasta Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi.

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää autismikirjon henkilöiden ja heidän läheistensä etujen ja yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Autismikirjon häiriö on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, joka vaikuttaa siihen, miten henkilö viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, sekä siihen, miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman.
Puhutaan autismikirjosta, koska oireyhtymä voi aiheuttaa henkilöstä riippuen hyvin erilaisia toimintarajoitteita. Osa (n. 20-30 % autismikirjon henkilöistä) tarvitsee arjessaan paljon tukea, mutta osalla toimintarajoite voi koskea vain esimerkiksi sosiaalisen vuorovaikutuksen pulmia.

Yhteiskunnan digitalisoituminen aiheuttaa monelle autismikirjon henkilölle isoja haasteita ja on tärkeää, että myös tämän kohderyhmän tarpeet liikenteen ja viestinnän digitaalisten palvelujen kehittämisessä tulevat otetuksi riittävällä tavalla huomioon.

Edellä olevan perusteella Autismi- ja Aspergerliitto esittää lisäyksiä seuraaviin kohtiin toimenpideohjelmassa:


1. s. 5 toimintarajoitteisuuden määritelmä -osioon, sen toiseen virkkeeseen lisätään yhtenä vammaisuuden muotona autismikirjon häiriö:
”Toimintarajoitteisuudella tässä ohjelmassa tarkoitetaan laajaa, fyysisen liikenteen alalla pitkään käytössä ollutta käsitettä, joka on huomattavasti laajempi kuin pelkästään vammaisuus. Se kattaa luonnollisesti ainakin näkövammaisuuden, heikkonäköisyyden, kuulovammaisuuden, autismikirjon häiriön, kuurosokeuden, puhevammaisuuden, kehitysvammaisuuden, muistisairaudet ja eri tavoin liikuntavammaisuuden ja se voi perustua paitsi pysyvään tällaiseen toimintarajoitteeseen tai tilapäiseen vammaan tai sairauteen.

2. s. 6 taulukko: Lisätään uusi rivi, jossa
– Liikkumis- ja toimintaesteisyys -kohtaan kirjatan Autismikirjo,
– Tapausten arvioitu määrä -kohtaan: 55 000 (toimintarajoite vaihtelee) ja alaviitteeksi Autismi- ja Aspergerliitto ry, https://www.autismiliitto.fi/autismikirjo, osalla ryhmään kuuluvasta on myös kehitysvammaa
– Tunnistetut tarpeet – kohtaan: kommunikaation erityispiirteet, aistisäätelyyn liittyvät häiriöt (vaikeuttavat informaation käsittelyä). Selkeät visuaaliset ja auditiiviset ohjeet (toimintakuvat ja selkokieli)
– Etujärjestö -kohtaan: Autismi- ja Aspegerliitto ry


Liiton lausunto katsottavissa PDF-tiedostona TÄSTÄ >>

Helsingissä 11.4.2017

Päivi Norvapalo                           Tarja Parviainen
puheenjohtaja                              toiminnanjohtaja
Autismi- ja Aspergerliitto ry          Autismi- ja Aspergerliitto ry