Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 20.6.2017

Liiton lausunto YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman valmisteluun

Autismi- ja Aspergerliiton keskeinen huoli YK:n vammaissopimuksen toteuttamisen kannalta liittyy vammaisten henkilöiden osallisuuteen heitä koskevissa päätöksissä. Toinen huoli liittyy vammaisten elämänmittaisten palveluiden, kuten asumisen kilpailutuksiin. Kolmas asia, johon liitto haluaa kiinnittää huomiota, koskee vammaisten oikeutta saada koulutusta yhdenvertaisesti muiden kanssa ja syrjimättä (artikla 24).

Autismi- ja Aspergerliiton näkökulmasta keskeinen huoli liittyy vammaisten henkilöiden osallisuuteen heitä koskevissa päätöksissä. Suomessa valmistellaan parhaillaan laajaa ja kattavaa sote- ja maakuntauudistusta. Suuri osa uudistuksista liittyy vammaisiin ihmisiin ja siihen, miten heidän tarvitsemansa tuki ja palvelut jatkossa organisoidaan ja tuotetaan. Kuitenkin vasta viime hetkillä, lakiesitysten lausuntokierroksilla ja eduskuntakäsittelyssä, ovat vammaiset ja heitä edustavat järjestöt päässeet vaikuttamaan lakiesitysten sisältöön. Samaan aikaan on eri puolilla Suomea käynnissä ko. uudistuksiin liittyvää valmistelua erilaisissa työryhmissä, joissa vammaisten edustus puuttuu tai on heikkoa.

Toinen huoli liittyy vammaisten elämänmittaisten palveluiden, kuten asumisen kilpailutuksiin. Vammaisten henkilöiden osallistumismahdollisuudet kilpailutusten suunnitteluun rajautuvat käytännössä mahdolliseen vammaisneuvostolle suunnattuun lausuntopyyntöön. Se ei täytä tehokkaan osallistamisen kriteeriä. Vammaisilla henkilöillä ei myöskään käytännössä ole mahdollisuutta vaikuttaa heille tarjolla oleviin asumisjärjestelyihin tai valita kenen kanssa tai missä haluavat asua.

Kolmas asia, johon haluamme kiinnittää huomiota, koskee vammaisten oikeutta saada koulutusta yhdenvertaisesti muiden kanssa ja syrjimättä (artikla 24). Sopimuksen mukaan Suomen tulisi varmistaa osallistava koulutusjärjestelmä kaikilla tasoilla sekä luoda mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen myös vammaisille henkilöille. Koulutuksen integraation edistämisen tulisi koskea myös ammatillista koulutusta. Kuitenkin esimerkiksi eduskunnassa parhaillaan käsiteltävänä oleva ammattikoulutuksen reformi ei ole poistamassa koulutuksen ”umpiperiä” (vrt. Telma-koulutus) ja uhkaa entisestään vahvistaa koulutuksen segregaatiota ”pakottamalla” vahvaa tukea tarvitsevat vammaiset henkilöt erityisammattioppilaitoksiin.

Katso lausunto tiedostomuodossa TÄSTÄ >>

Helsingissä
20.6.2017

Tarja Parviainen
toiminnanjohtaja
Autismi- ja Aspergerliitto ry