Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Numero 4/2019 Vinkkejä arkeen

Esteetön rekrytointi: näin työ kohtaa tekijänsä

Suomessa on arviolta 55 000 autismikirjon henkilöä, mikä tarkoittaa yhtä prosenttia väestöstä. Tähän joukkoon mahtuu paljon ihmisiä, joiden työllistymisessä on haasteita tai jotka eivät työllisty lainkaan, vaikka koulutus ja osaaminen riittäisivät täysin tarjolla olevaan tehtävään. Miten työ ja tekijä saataisiin kohtaamaan? Miten työnhakija saa työnantajan vakuuttumaan ja palkkaamaan itsensä?

Juuso Juntunen keskustelee Pauli Leinosen kanssa.
Pauli Leinonen Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiöstä (oik.) kehottaa lähestymään työnantajia rohkeasti ja kertomaan avoimesti mukautuksista, joita tarvitset työssä selviytymiseen.

Yksi tapa helpottaa tarjolla olevan työn ja sopivan tekijän kohtaamista on esteetön rekrytointi. Vaikka työnantaja tarjoaisi ilmoituksessaan vain perinteistä rekrytointimallia, työnhakijan kannattaa ehdottaa vaihtoehtoisia, esteettömiä tapoja. Tämä koituu sekä työnhakijan että työnantajan eduksi.

Esteetön rekrytointi noudattaa Design for All -periaatetta: se tuo työn hakemisen ja työllistymisen mahdollisimman monien ulottuville. Kun rekrytointiprosessista poistetaan turhat esteet, työnantaja tavoittaa entistä tehokkaammin erilaiset hakijaryhmät ja heidän osaamisensa. Yritykset löytävät entistä helpommin kuhunkin työhön sopivat tekijät, ja vaikeammin työllistyvien tekijöiden työnsaanti helpottuu.

Työllistymisen vaikeudesta syytetään usein työnantajien asennetta. Osin näin varmasti onkin. Vähintään yhtä usein kyse on kuitenkin siitä, että työnantajalta puuttuu erilaisten ihmisten palkkaamiseen liittyvää tietoa, ymmärrystä ja keinoja. Esimerkiksi työllistämistä helpottavia tukia käytetään vain vähän, koska selkeää tietoa ei ole saatavilla ja koska tukien, kuten työn tai työolosuhteiden mukautusten, hakeminen koetaan vaikeaksi. Jo yksi työnantajan hyvä kokemus avaa kuitenkin ovia myös muille!

Työnhakijan kannattaa ehdottomasti mainita sekä tukimahdollisuuksista että sellaisista työn tai työolosuhteiden mukautuksista, jotka liittyvät työssä selviytymiseen ja työyhteisössä toimiseen. Vaikka mukautukset ovat usein yksilöllisiä, niistä hyötyvät yleensä myös muut työyhteisön työntekijät, sidosryhmät ja asiakkaat. Esimerkkejä tällaisista kaikkia hyödyttävistä mukautuksista ovat työpaikan
sisäänkäynnin, työtilojen ja yleisten tilojen esteettömyys, valaistuksen säätäminen sekä aistiesteettömyys ja kaikille saavutettavat nettisivut.

Miten työnhaussa kannattaa edetä?

Hae rohkeasti!

Luet työpaikkailmoitusta ja toteat, ettei osaamisesi riitä tai et ymmärrä, millaista työntekijää etsitään ja millaista osaamista työ vaatii. Luovutatko heti, vai mietitkö vielä kerran, olisiko työpaikan hakeminen
ja saaminen kuitenkin mahdollista?

Ennen lopullista päätöstä tutustu työnantajaan mahdollisimman hyvin. Usein yritykset ja muut organisaatot julkaisevat tarinoita työntekijöistään ja videoita työtehtävistään joko omilla nettisivuillaan,
YouTubessa tai ammattinetissä. Näissä dokumentaatioissa kerrotaan muun muassa vastuullisesta toiminnasta, esteettömyydestä, arvoista, eettisistä periaatteista, monimuotoisesta työyhteisöstä ja rekrytointikäytännöistä. Saat käsityksen niin työnantajasta, kenties tarjolla olevasta työstä sekä siitä,
onko työnantaja miettinyt yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta esimerkiksi henkilöstöasioissa.

Hae työpaikkaa, jos huomaat, että osaamisesi riittää tarjolla olevaan työhön edes osittain. Ole tässä vaiheessa yhteydessä työnantajaan, jos sinulla on jotakin kysyttävää ja/tai haluat lisätietoja työtehtävästä.

Tee hakemisesta mielekästä!

Työnantajan tarkoitus on löytää tehtävään parhaat osaajat, ei hankaloittaa hakemista hankalilla tekniikoilla. Voitkin vallan hyvin ehdottaa sinulle sopivaa hakutapaa – sellaista, jolla pääset näyttämään hakemasi työn kannalta olennaista osaamistasi ja motivaatiotasi.

Älä rajaa työpaikan hakemista pelkkään kirjoitettuun tekstiin. Voit lähettää tekstin lisäksi kuvia, videoita, äänitiedostoja tai työnäytteitä. Voit mennä myös paikan päälle esittäytymään ja kysymään töitä, jos jokin tietty työnantaja kiinnostaa sinua erityisesti. Ehdota rohkeasti vaikka taitotestiä, joka on esimerkiksi ICT-alalla hyvin käytetty menetelmä.

Verkostoidu!

Verkostoitumista ja ihmisiin tutustumista on monenlaista. Ole esimerkiksi monipuolisesti mukana digitaalisissa kanavissa. Ota käyttöön Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn ja Twitter. Käy kirjastossa lukemassa erilaisia ammattilehtiä, kuuntele radiota ja televisiota: saat tiedon esimerkiksi paikkakunnalle muuttavista yrityksistä – ja edelleen tulevista rekrytoinneista. Mitä enemmän ihmiset tietävät sinusta ja sinun taidoistasi, sitä todennäköisemmin löydät myös töitä. Pidä CV:si aina saatavilla ja opettele kertomaan tiivistetysti osaamisesi ja vahvuutesi: et voi koskaan tietää, milloin pääset esittelemään niitä.

Juuso Juntunen ja Riina Noro keskustelevat. Heillä on pöydällä edessään kannettavat tietokoneet.
Työtä voi hakea myös yhdessä. Kuvassa Juuso Juntunen ja Riina Noro.

Valmistaudu työhaastatteluun!

Haastattelulla arvioidaan, onko sinulla riittävästi työn vaatimaa osaamista. Pohdin usein, onko perinteinen työhaastattelu välttämätön. Saadaanko sillä toivottu osaaminen esille työnhakijasta? Voisiko työnantajalle ehdottaa muita, vaihtoehtoisia tapoja? Toimisiko työnäyte, etähaastattelu tai vaikka lyhyt työkokeilu paremmin? Ehdota rohkeasti sinulle parasta tapaa osaamisesi näyttämiseksi!

Tehdäänpä osaamisesi ja soveltuvuutesi varmistaminen missä muodossa tahansa, siihen kannattaa valmistautua huolellisesti. Lue työpaikkailmoitus vielä kertaalleen läpi, katso osaamiskriteerit ja vertaa niitä hakemukseesi ja ansioluetteloosi. Tutustu yritykseen toimintaan ja kulttuuriin mahdollisimman
hyvin. Varmista, että haastattelupaikka on sinulle riittävän esteetön. Jos esimerkiksi tarvitset aistiesteettömän tilan, mainitse siitä ja kerro työnantajalle, millainen sen olisi hyvä olla.

Kerro myös avoimesti, jos tarvitset työn tekemiseen liittyviä mukautuksia, apuvälineitä tai työympäristöön liittyviä ratkaisuja. Näitä voivat olla esimerkiksi etätyömahdollisuus, liukuva työaika tai oma huone. Moni
työnantaja ei uskalla kysyä asioita suoraan tai edes ajattele niillä olevan merkitystä. Muista, että sinä itse olet mukautusten paras asiantuntija!

Voit esittää toivomuksen myös siitä, miten haluaisit saada tiedon valintapäätöksestä. Haluatko, että sinulle soitetaan, laitetaan tekstiviestiä vai lähetetään sähköpostia?

Aloita avoimesti!

Kun sinut on valittu uuteen työtehtävään ja aloitat työt, kerro myös työyhteisöllesi mukautuksista, joita tarvitset työssä selviytymiseen. Nämä voivat liittyä esimerkiksi palaverikäytäntöihin, tilajärjestelyihin tai muihin tärkeäksi kokemiisi asioihin.

Lopuksi: Esteetön rekrytointi on syrjimätöntä, vastuullista ja monimuotoisuutta tukevaa. Kenenkään ei pidä jäädä työnhaun ulkopuolelle ja valitsematta työhön liittymättömien tekijöiden vuoksi.

Lisätietoja: www.esteetonrekrytointi.fi

Teksti: Pauli Leinonen

Kuvat: Niko Jekkonen

 

Artikkeli on ilmestynyt Autismi-lehdessä 4/2019.