Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Numero 4/2019 Henkilötarinat

Hanna on oman elämänsä nainen

Hanna Juvosen elämään on tullut käänne hänen osallistuttuaan hankkeeseen Oman elämän nainen. Hän on oppinut hillitsemään stressiä, tunnistamaan omat vahvuutensa ja ujona ihmisenä rohkaistunut esiintymään hankkeeseen liittyvässä seminaarissa ison yleisön edessä. Merkittävin muutos on ollut kuitenkin se, että hän on työllistynyt avoimille työmarkkinoille ja saanut ihan oikean työpaikan.

Hanna on 36-vuotias vantaalainen nainen. Hänellä on ollut synnynnäinen sydänvika, jonka vuoksi terveys on hänelle arvokas asia. Hannalla on Aspergerin oireyhtymä ja hän tarvitsee arjen asioihin verrattain paljon tukea. Hanna asuu tuetusti Autismisäätiön asumisyksikössä. Häntä autetaan esimerkiksi ruoanlaitossa, kaupassa käynnissä, siivouksessa ja kotoa lähtemisessä. Lähtötilanteet tuottavatkin Hannalle eniten haasteita. Hän saattaa jopa jättää lähtemättä kokonaan, koska jännittää liikaa edessä olevia tilanteita.

Hanna Juvonen istuu nojatuolissa.
Työssäkäynti on kohentanut Hanna Juvosen kuntoa ja tuonut säännöllistä tekemistä päiviin. Myös palkka motivoi.

Hanna lähti mukaan Oman elämän nainen -hankkeeseen, ja se on vahvistanut hänen minäkuvaansa. Hankkeen tarkoituksena on torjua vammaisten naisten syrjäytymistä ja edistää heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa. Hankkeessa on kehitetty työpajamalli vammaisten naisten työelämävalmiuksien edistämiseksi. Kokemusasiantuntijat ovat osallistuneet työpajamallin kehittämistyöhön yhdessä hanketyöntekijöiden kanssa.

Työelämävalmiuksia ja rentoutuskeinoja

Työpajamalli koostui neljästä suunnittelupajasta ja noin kymmenestä työpajasta. Työpajojen sisältö rakentui suunnittelupajoihin osallistuneiden naisten esille nostamista tavoitteista. Pajoissa mm. pohdittiin ammattikorttien avulla, mitä taitoja kyseisessä ammatissa tarvitaan ja missä muissa tehtävissä tarvitaan samoja valmiuksia.

Työpajoissa oli mahdollista keskittyä naisiin myös yksilötasolla, ja sitä kautta pyrittiin vahvistamaan heidän itsetuntemustaan. Naiset ovat pohtineet ja harjoitelleet esimerkiksi tunne-elämän sekä läsnäolon taitoja
erilaisin menetelmin ja harjoittein. Työpajat oli mahdollista toteuttaa myös yksilöpajana, mikäli ryhmätyöskentely ei ollut osallistujalle sopivin työskentelymuoto.

Hanna tapasi hankkeen työpajoissa Päivi Merkkiniemen Autismisäätiöstä, joka on yksi hankekumppaneista.

– Päivin kanssa tutkittiin minun työelämävalmiuksiani ja keskityttiin minun vahvuuksiini. Lisäksi vahvistettiin työpajoissa fyysistä kuntoani ja opeteltiin tiputtamaan stressitasoja myötätuntoisen kehon
meditaation avulla. Meditaatio jäi pysyväksi osaksi elämääni kotona. Kuuntelen esimerkiksi Youtubesta meditaatiomusiikkia ja pyrin sillä tavalla rentoutumaan, Hanna kertoo.

Kohti palkkatyötä

Hankkeen varsinaisena tavoitteena ei ole ollut naisten työllistäminen, vaan työelämässä tarvittavien taitojen edistäminen, jotta he voisivat myöhemmin työllistyä. Työpajakokonaisuuteen osallistuneilla voi kuitenkin olla halu ja taitoja siirtyä oikeaan työelämään. Näin kävi myös Hannalle. Hän kertoi hanketyöntekijälle halustaan päästä palkkatyöhön joko siivousalalle, päiväkotiin, vanhusten pariin tai toimistotehtäviin.

Yhdessä hanketyöntekijän kanssa pohdittiin, mitkä olisivat realistiset työllistymisen tavoitteet. Hannan sydänvian takia fyysinen rasite ei voi olla liian suuri. Alusta alkaen tavoiteltiin osa-aikaista työtä, jotta hänen stressitasonsa ei nousisi liiallisen kuormituksen takia. Hannalla oli aikaisempaa kokemusta siivoustyöstä. Sekin vaikutti siihen, minkälaista työpaikkaa lähdettiin hakemaan. Yhteistyössä Päivin kanssa he lähettivät työhakemuksen ja menivät yhdessä myös työhaastatteluun. Hanna ja Päivi olivat
etukäteen harjoitelleet työhaastattelun tilanteita, ja mitä siinä voisi itsestään kertoa. Haastattelussa tuotiin rehellisesti esiin myös Hannan autismikirjon diagnoosi ja siihen liittyvät rajoitteet.

– Minua jännitti tosi paljon, mutta uskalsin lopulta sanoa vahvuuteni työhaastattelussa, ja se meni lopulta hyvin! Luotin itseeni siivoojana, Hanna kuvailee haastattelutilannetta.

Uusi elämä

Tieto työpaikan saannista tuli, kun Päivi ja Hanna istuivat ysin ratikassa. Yhdeksän on sattumalta myös yksi Hannan onnennumeroista. Nyt Hanna on ollut palkkatyössä noin vuoden. Hän käy töissä kerran viikossa pari tuntia. Hän siivoaa työpaikkansa toimistotiloja sekä varastohallia. Siivoushommat Hanna hoitaa omatoimisesti, mutta hän saa apua töihin lähtemiseen asumisyksiköstä. Lisäksi hänelle on järjestynyt taksikuljetus työmatkoille.

– Pidän työstäni, koska palkka motivoi ja saan liikkua ja samalla kohentaa kuntoa. Lisäksi asiakkaat ovat tyytyväisiä työnjälkeeni ja saan myös tehdä omaan tahtiin ja rauhassa töitä. Työssäkäynti merkitsee minulle tekemistä, ihmisten näkemistä ja paluuta työelämään. Vanhempanikin ovat erittäin tyytyväisiä. Itsetuntoni on kohentunut huomattavasti. Olen saanut uuden elämän, Hanna luettelee työssäkäynnin plussia.

Haaveena runokokoelma

Vapaa-ajallaan Hanna leipoo ja tekee mielellään käsitöitä, mutta lähimpänä sydäntä on kirjoittaminen. Sitä hän on tehnyt aina. Hanna onkin etevä sanojen kanssa. Hän keksi jopa uuden termin ”kehityskirjo”, jota voisi käyttää samoin tavoin kuin autismikirjo, mutta kehitysvammaisista ihmisistä.

Hanna on kokeillut romaanin ja lastensatujen kirjoittamista, mutta eniten hän kirjoittaa runoja. Hän haaveilee oman runokokoelmansa julkaisemisesta jonain päivänä. Hanna haluaisi jatkaa siivoushommia
tulevaisuudessakin, mutta mieluummin Porvoossa, jossa asuvat hänen läheisimmät ihmisensä.

Hannalla on viesti myös muille autismikirjon ihmisille.

– Elämä on mahdollisuuksia täynnä! Tämä oli yksi niistä, ja jos se onnistuu minulta, onnistuu muiltakin. Tarinani on vain yksi esimerkki onnistumiseen. Tsemppiä!

Teksti ja kuvat: Helin Vesala


Oman elämän nainen -hanke

  • Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen (KTO) hallinnoima hanke 2017-2019
  • Hankekumppaneina toimivat Autismisäätiö, Kehitysvammaliitto ja Turun Ammattikorkeakoulu
  • Tavoitteena kehittää työpajamalli vammaisten naisten työelämävalmiuksien edistämiseksi sekä lisätä sosiaali- ja terveysalan, opetusalan ja TE-palveluiden työntekijöiden osaamista ja ymmärrystä asiasta.
  • Hankkeessa tuotetaan käsikirja ohjaajille työpajatoiminnan käynnistämiseksi sekä ammattikortit ja työelämävalmiuskortit työpajoissa hyödynnettäväksi.
  • Lisäksi perustetaan sähköinen tehtäväpankki, josta löytyy työelämävalmiuksia tukevia tehtäviä ja harjoituksia itsenäisesti tehtäväksi
  • Työpajamalli on sovellettavissa ja monistettavissa kaikkien työllistymisessään tukea kaipaavien henkilöiden ohjauksessa
  • Hankekumppanit ottavat työpajamallin omaan palvelutuotantoonsa toteuttaen sitä itse sekä kouluttaen muita tahoja työpajamallin käyttöön
  • Hankkeen rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto (Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus).
  • www.omanelamannainen.fi

Logoja. Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus: Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri. Turun AMK. Autismisäätiö. Euroopan Unionin aluekehitysrahasto. Kehitysvammaliitto. Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus.

 

 

Artikkeli on ilmestynyt Autismi-lehdessä 4/2019.