Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Vinkkejä arkeen

Kirjolla kuntosalilla

Kuntosaliharjoittelu on mitä mainioin tapa pitää huolta itsestään, kehittää hyvinvointia ja tuottaa hyvää oloa. Se on monipuolinen harjoittelumuoto, jota pystyy soveltamaan moneen tarkoitukseen. Mahdollisuus lapselle ry:n Kunnon Huoneella on ohjattu kuntosaliryhmiä erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille lähes 20 vuoden ajan. Harrastamassa käy paljon autismikirjoon kuuluvia nuoria, joille kuntosaliharjoittelu on ollut erinomainen harjoittelumuoto.

Kuntosaliharjoittelussa samoja liikkeitä toistetaan useita kertoja, joten harjoitteluun on helppo luoda rutiini. Kehitys on konkreettista, kun nuori huomaa jaksavansa tutut liikkeet paremmin. Kuntosalilla on helppo pitäytyä omassa harjoittelussa, varsinkin jos sosiaaliset tilanteet tuntuvat vievän ilon ja energian harrastamisesta. Kuntosalilla sosiaalisia tilanteita voi harjoitella omassa tahdissa. Vastusharjoittelu tuo tuntoaistimusta kehosta ja energiaa saadaan purettua – olo on usein harjoittelun jälkeen rauhallisempi.

Ohjaamisen työkalut

Tunnin ohjaamisessa tulee huomioida selkeät ohjeet ja struktuuri. Ne tuovat tuttuutta ja turvaa. Sekaviin ja koukeroisiin ohjeisiin ei riitä kenenkään kiinnostus. Vaihtuva struktuuri tai tuntien sisältö tuo turhaa stressiä ja epävarmuutta. Tunnin ydin on kuitenkin itse harjoittelu. Tunnilla on lisäksi hyvä olla samanlainen rakenne joka kerta. Näin tunnin ennakoitavuus paranee. Tuntirakenteen hahmottamisen apuna voi käyttää esimerkiksi kuvallisia ohjeita ja kelloa ajastamaan harjoitteiden kestoa.

Kuntosaliharjoittelu on helppo aloittaa kiinteistä laitteista, jotka tukevat oikean liikesuunnan löytämistä. Pikkuhiljaa voidaan siirtyä vaativampiin liikkeisiin esimerkiksi vapailla painoilla, mikä vaatii enemmän kehon hahmotusta. Usein yksinkertaisilla harjoitteilla saadaan paras lopputulos. Monimutkaiset ja liian usein vaihtuvat harjoitukset eivät kehitä aloittelevaa nuorta parhaalla mahdollisella tavalla.

Uusia liikkeitä harjoitellessa näytä mallia, sekä ohjaa nuorta kädestä pitäen. Harjoittelua auttaa rytmittäminen lyhyillä sanallisilla ohjeilla liikkeen aikana. Toistojen ääneen laskeminen tahdittaa tekemistä, jos tuntuu siltä, että tekeminen pysähtelee kesken toistosarjan.

On tärkeää muistaa, että harjoittelu aloitetaan pienestä. Joskus itse tekemisen sijaan harjoitellaan aluksi kuntosalilla olemista – keskitytään esimerkiksi vain laitteella pysymiseen. Liikkeitä toistetaan yhdessä avustettuna, kunnes ne sujuvat itsenäisesti. Ohjaajalta vaaditaan pitkäjänteisyyttä, koska usein yhdessä tehtyjä toistoja saa harjoitella monia kertoja ennen kuin liike sujuu.

Ennakointi auttaa onnistumaan

Tärkein työkalu ylikuormituksen ja konfliktien välttämiseen on ennakointi. On hyvä käydä kuntosali- tai liikuntatila yhdessä läpi ja katsoa löytyykö paikkaa mihin pääsee tarpeen tullen rauhoittumaan. Äänien, valojen tai rasituksen tuoma epämukava olo voivat vaatia nopeaa puuttumista harjoitteluun. Harjoittelun käydessä kuormittavaksi aisteille pidetään ylimääräisiä taukoja, mennään rauhoittumaan tai yritetään poistaa aisteja ylikuormittava tekijä. Käykää etukäteen yhdessä läpi, miten toimitaan tilanteessa, jossa harjoittelu alkaa tuntua liian epämukavalta.

Kuntosaliharjoittelussa autismikirjon nuorten, kuten kaikkien muidenkin kohdalla pätevät samat perusperiaatteet. Kaikessa harjoittelussa tulee pyrkiä suorittamaan tehdyt liikkeet oikealla tekniikalla vammojen välttämiseksi. Ennen kuntosalille menoa kannattaa suunnitella tunnin sisältö ja tarkistaa, että varmasti tietää miten laitteita käytetään. Ohjaajan epävarmuus harjoittelusta tarttuu helposti.

Kasvuiässä olevien lasten ja nuorten kohdalla pitää huomioida kehon kehittyminen. Heille sopii kevyellä vastuksella tai oman kehon painolla toteutettu lihasvoimaharjoittelu sekä kestävyysharjoittelu.

Onnistumisen kokemukset motivaation lähteenä

Motivaatiota voi olla joskus vaikea löytää, jos taustalla on paljon epämiellyttäviä kokemuksia liikunnasta. Usein ohjaajan osallistuminen innostaa ja madaltaa nuoren kynnystä osallistua. Ohjaajan asenteella on merkitystä, mutta motivaatio kumpuaa kuitenkin nuoresta itsestään.

Tärkeää on tukea onnistumisen kokemuksia ja keskittyä vahvuuksiin. Selvitä nuoren kanssa mikä häntä kiinnostaa. Jos hän pitää kävelystä, voi kävellä kävelymatolla ylimääräisen kilometrin. Jos taas nuori pitää jalkaprässistä, voi siinä viettää aikaa aluksi enemmänkin. Yleensä kun nuori kokee osaavansa ja pystyvänsä, se innostaa häntä kokeilemaan myös uusia asioita.


VINKIT OHJAAJALLE

  • Aloita pienestä vahvuudet huomioiden
  • Vahvista onnistumisen kokemuksia
  • Ennakoi, tutustu, suunnittele
  • Osallistu ja mallinna
  • Muista pitkäjänteisyys: anna kehitykselle aikaa
  • Ohjaajan tavoitteita ja odotuksia tärkeämpää on nuoren liikunnan ilon löytyminen

Mahdollisuus lapselle ry on helsinkiläinen yhdistys, joka tarjoaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille monipuolisesti harrastustoimintaa. Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta löytyy www.malary.fi.


Teksti: Teemu Luodekari ja Roosa Vacker
Kuva: Teemu Luodekari

Artikkeli on julkaistu Autismi-lehdessä 2/2021.