Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Tuki ja kuntoutus

Lastensuojelu: Autismikirjon lasten vanhemmat tarvitsevat tukea jaksamiseen

Helsingin kaupungin lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski, minkä verran autismikirjon lapset ja nuoret näkyvät lastensuojelussa?

Saila Nummikoski
Saila Nummikoski

Autismikirjon lasten ja nuorten asiakasmääristä lastensuojelussa ei ole saatavissa tilastotietoa. Käytännön kokemuksesta kuitenkin tiedetään, että autismikirjon lapsia ja nuoria on lastensuojelun asiakkaana. Käytännön kokemuksen perusteella autismikirjon lasten ja nuorten määrä vaikuttaa vähentyneen lastensuojelussa viime vuosina. Syynä on, että Helsingissä on viime vuosina lisättyja laajennettu sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita ja osa aiemmin lastensuojelun asiakkaiksi päätyneistä autismikirjon lapsista ja nuorista saa nykyään tarvitsemansa tuen ja palvelut sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista.

Paljonko autismikirjon lapsia sijoitetaan tai otetaan huostaan?  

Valitettavasti tietoa autismikirjon lasten ja nuorten sijoitus tai huostaanottomääristä ei ole saatavissa asiakastietojärjestelmistä.

Miten autismikirjon lapset ja perheet eroavat muista lastensuojelun asiakasperheistä?  

Jokaisen lapsen ja nuoren tilanne on yksilöllinen eikä autismikirjo ole yksinään lasta, nuorta tai perhettä määrittäväasia. Autismikirjon lasten ja nuorten perheissä vanhempien tuen tarve jaksamiseen on usein suuri.

Millä tavoin kevään poikkeustilanne on näkynyt autismikirjon perheissä lastensuojelun näkökulmasta?

Poikkeusolot ovat voineet olla erityislasten perheille kuormittavia, koska lapsen koulunkäynti on voinut siirtyä kotiin ilman riittävää tukea ja perheen tai lapsen tukitoimet, esimerkiksi tilapäishoito, on loppunut poikkeusolojen vuoksi. Myös myönteisistä kokemuksista on tullut palautetta, joillekin lapsille etäkoulu on ollut lähiopetusta sopivampi opiskelumuoto.

Mitkä ovat lastensuojelun suurimmat haasteet autismikirjon perheiden kanssa? 

Autismikirjon lasten ja nuorten vanhempien tuen tarve omaan jaksamiseensa nousee vahvasti esiin. Palvelujärjestelmän kyvykkyydessä vastata lasten ja perheiden tarpeisiin on haasteita ja autismikirjon lasten ja nuorten koetaan jäävän väliinputoajiksi palvelujärjestelmässä. Autismikirjon diagnoosin saaminen voi kestää varsin pitkään, ja riittäviä ja sopivia palveluita ja tukitoimia ei ole aina saatavilla.

Miten näihin haasteisiin ollaan vastaamassa?

Autismikirjon lasten ja nuorten palvelujärjestelmän kehittäminen on koko palvelujärjestelmän haaste, ei pelkästään lastensuojelun. Helsingissä on vahvistettu työntekijöiden neuropsykiatristen häiriöiden tuntemusta ja erityisosaamista systemaattisesti, jotta he osaisivat toimia neuropsykiatristen lasten ja nuorten ja perheiden kanssa.

Artikkeli on julkaistu Autismi-lehdessä 3/2020.

Lisää aiheesta:

Lapsi piirtää liiduilla katuun sanaa omg. Vieressä sana Autismi.
Tarja Parviainen hymyilee.
Elsi, Hanna-Leena ja Rasmus hymyilevät metsässä.