Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Numero 3/2021 Tutkimus

Opintojen jälkeen onnistuneemmin työelämään

Autismikirjolla olevien korkeakoulutettujen työllistymiseen ja työssä pysymiseen voi usein liittyä hankaluuksia, vaikka valmistuneilla olisikin useita vahvuuksia ja laadukasta osaamista. Kansainvälisen IMAGE-hankkeen tavoitteena on ollut tarjota niin opiskelijoille, ammattilaisille kuin työnantajille työkaluja autismikirjolla olevien yliopistosta valmistuneiden työllistymiseen. Henri Pesonen ja Minja Lahdelma Helsingin yliopistosta kertovat hankkeen kuulumisista.

Vaikka autismikirjolle tyypilliset ominaisuudet, kuten täsmällisyys ja tarkkuus, voivat olla autismikirjon ihmisille eduksi työelämässä, autismikirjon korkeakouluopiskelijoilla voi olla haasteita saada työpaikka.

– Korkeakoulumaailmassa autismikirjosta tiedetään vielä vähän. Työllistymiseen liittyen haasteena on myös se, että vaikka palveluita ja tukea olisi saatavilla, niitä voi olla vaikea löytää, IMAGE-hankkeen Suomen projektinjohtajana toimiva Helsingin yliopiston tutkija, KT, dosentti Henri Pesonen kuvailee.

Autismikirjon yliopisto-opiskelijoiden haasteet liittyvät Pesosen mukaan myös sosiaalisen verkoston pienuuteen ja työnhaun perustaitoihin, kuten työpaikkailmoitusta vastaavan työhakemuksen tekemiseen ja haastattelutilanteeseen.

– Tyypillisin haaste on, että ei välttämättä tiedetä, että tarvitaan apua ja tukea. Vaikka opinnot onnistuvat, ei ole taitoja työelämään siirtymisessä. Urapalvelusta on voitu kertoa opintojen alussa, mutta kun siitä ei myöhemmin muistuteta, ei tiedetä, mistä apua saa, hankkeen tutkimusavustaja Minja Lahdelma tuo esille.

Henri Pesonen hymyilee kiiipeilyvarusteissa ja kypärä päässään.
 Henri Pesosen mukaan autismikirjon opiskelijoiden työllistymisen haasteet liittyvät sosiaalisen verkoston pienuuteen ja työnhaun perustaitoihin.

 Autismikirjon yliopisto-opiskelijat mukana haastattelututkimuksessa 

Tukea autismikirjolla olevien yliopisto-opiskelijoiden työllistymiseen ja työelämässä pysymiseen on kuitenkin saatavilla entistä enemmän. Kansainvälinen ja EU-rahoitteinen IMAGE-hanke (Improving Employability of Autistic Graduates in Europe) on tutkinut vuodesta 2018 lähtien autismikirjon yliopisto-opiskelijoiden opiskelun sujumista ja työllistymistä viidessä maassa. Hankkeessa mukana ovat Suomen lisäksi Iso-Britannia, Saksa, Ranska ja Alankomaat.

Hankkeessa on analysoitu tutkimusaineistoja ja julkaistu tutkimusartikkeleita. IMAGE-hanke on osallistanut autismikirjon ihmisiä niin tutkimushaastatteluissa kuin suunnittelussa ja toteutuksessa. Autismikirjon opiskelijoita on osallistunut hankkeen työpajoihin.

– Eri maissa on järjestetty osallistavia työpajoja, joihin vietiin aineistosta esille tulleita pulmia esimerkiksi työelämään siirtymiseen liittyen. Osallistaviin peleihin osallistuivat erilaiset sidosryhmät, kuten opiskelijat, urapalvelut ja työnantajat. Näin mietittiin kohderyhmiä ajatellen ratkaisuja, Pesonen kertoo.

– Työpajassa lähdettiin liikkeelle siitä, että korteilla oli pulmia, joita ryhmiteltiin. Teemojen pohjalta valittiin, mikä on haaste, joka ratkaistaan. Tämä tuotti kokemukseen pohjautuvaa tietoa, joka kerättiin ja analysoitiin ja jonka pohjalta alettiin tekemään hyvien käytänteiden oppaita, Lahdelma kuvailee Helsingissä viime vuonna järjestettyä työpajaa.

Työkaluja autismikirjolla olevien ihmisten työllistymiseen

Edellinen artikkeli IMAGE-hankkeesta julkaistiin Autismi-lehdessä vuoden 2019 keväällä, jolloin hanke oli alkuvaiheessa. Tuolloin haastatteluaineisto oli analysoitavana Suomessa. Nyt syksyllä 2021 ollaan julkaisemassa materiaalia.

– Tulossa on paljon materiaalia, joka on vapaasti kaikkien saatavilla. Työllistymisen tukemiseen liittyvää materiaalia on saatavilla uraohjaajille, opetus- ja tutkimushenkilöstölle, työnantajille ja hallintohenkilöstölle, Lahdelma tuo esille.

Minja Lahdelma seisoo ulkona kesäisessä auringonpaisteessa ja hymyilee.
Minja Lahdelma kertoo, että tietoa saatavilla olevasta tuesta ja palveluista on usein vaikea löytää.

– Syksyllä järjestämme koulutustilaisuuden uraohjaajille ja vuoden loppupuolella pidämme koko hankkeen yhteisen päätösseminaarin, jonne ovat lämpimästi tervetulleita kaikki työllistymisen tukemisesta kiinnostuneet. Viimeisenä materiaalina on tulossa korkeakouluopiskelijoille ja valmistuneille työkalupakki, jossa neuvotaan, miten rakennetaan CV, miten kertoa muille, että on autismikirjolla ja miten tuoda esille omia yksilöllisiä piirteitä niin työnhaussa kuin työssä, Lahdelma jatkaa.

Entä voivatko myös muiden oppilaitosten opiskelijat ja ammattilaiset hyötyä hankkeen materiaalista?

– Ehdottomasti voivat hyötyä. Erityispedagogiikan tieteenalaan liittyvä tutkimustyö, jossa keskitytään muun muassa inklusiivisuuden lisäämiseen, on kaikille hyödyksi, Pesonen sanoo.

Voit tutustua IMAGE-hankkeeseen verkko-osoitteessa www.imageautism.com tai Helsingin yliopiston verkkosivuilla.

Teksti: Johanna Hurtig

Artikkeli on julkaistu Autismi-lehdessä 3/2021.