Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Numero 3/2020 Vinkkejä arkeen

Oppimisen resepti

Yhdessä taitaen -hankkeen keskiössä on elinikäinen oppiminen. Aina oppiminen ei ole mutkatonta ja siihen voi liittyä vaikeita tunteita. Käsitys itsestä oppijana voi olla, että ”en osaa, olen tyhmä, en opi”. Miten syntyy oppimista edistävä ympäristö, jossa koskaan ei ole liian myöhäistä innostua, onnistua, oivaltaa ja iloita tästä?

Oppimisen vaikeuden taustalla saattaa olla diagnosoituja tai diagnosoimattomia haasteita. Oppiminen voi estyä äkillisen trauman kohdatessa, stressaavissa tilanteissa, tai este voi kehittyä pitkän ajan kuluessa. Taustalla voi olla aiempia epäonnistumisia, jotka vaikuttavat kuvaan itsestä ja oppimisesta. Epäonnistumiset lisäävät häpeän tunnetta ja oppimisen paineet kasvavat. Joskus oppiminen muuttuu niin pelottavaksi, että pelko voi estää oppimisen.

Suurimmalle osalle meistä oppiminen on mahdollista, kun oma oppimista estävä ajattelu tulee tutummaksi. Kun ympäristö on avoin yksilöllisille, erilaisille tavoille ja tahdeille oppia toteutuu asenteista esteetön oppimistilanne. Oletko sinä saanut oppia tällaisessa ympäristössä? Millaisista asioista se on rakentunut ja mikä juuri sinua on auttanut oppimaan?

Olemme koonneet Vamoksen Yhdessä taitaen -reseptin oppimista mahdollistavasta ajattelusta. Alla näet aineosat, joita siihen tarvitaan.

Resepti oppimista eteenpäinvievästä ajattelusta

2 rkl innostusta

Innostus – Omaa ajatteluaan voi valmentaa, jolloin tulee näkyväksi se, miten ajattelen. Viekö ajattelu minua eteenpäin vai jarruttaako se oppimistani? Oppimiseen liittyvää ajatusketjua voi mallintaa valmentajan, ohjaajan tai opettajan avulla ja tätä kautta voi löytyä välineitä ajattelun muutokseen.

3 dl kannustusta

Kannustus – Sinä pystyt! Sinä riität! – kääntyy pikkuhiljaa ajatukseen: ”Minä pystyn! Minä riitän! Minä opin!” Kannustava palaute pienimmistäkin onnistumisista tuo voimaa ja uskoa omaan oppimiseen. Yksin ei tarvitse olla oppimisen haasteidenkaan kanssa. Apua saa ja yhdessä jaettu taakka on keveämpi.

2 l vertaiskokemuksia

Vertaiskokemus – Saatat yllättyä, miten moni muukin kamppailee oppimisen pelon kanssa! Silloin kun näet jonkun toisen onnistuvan oman pelon kohtaamisessa, lisää se luottamusta siihen, että ”minäkin voin uskaltaa ja onnistua”.

1 kg tietoa omasta oppimisesta ja mistä löydän apua

Tieto – Oppia voi monella eri tapaa. Saatat olla vasta löytämässä oman tapasi oppia. Saatat olla vasta oivaltamassa, mitkä asiat auttavat sinua muistamaan – oppimaan! Oppimista voi tukea ja helpottaa eri keinoin silloin, kun ympäristö on siihen tukeva. Myös oppimisen taitoja voi harjoitella läpi elämän.

ripaus rohkeutta 

Rohkeus – Oppimisen pelko voi saada sinut tuntemaan itsesi riittämättömäksi ja toivottomaksi. Kun omaan pelkoon uskaltaa tutustua, se tulee tutummaksi, jolloin kulku sen rinnalla tulee mahdollisemmaksi.

Yhdessä taitaen -hanke

Yhdessä taitaen on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on lisätä oppimisvalmiuksia niille, joilla on haasteita perustaidoissa. Hankkeessa päätoteuttajana on Diakonissalaitokselta Vamos ja työllisyys sekä Rinnekoti. Muina toteuttajina ovat Turun kristillinen opisto sekä Ammattiopisto Live.

Vamos tarjoaa tukea arkeen ja apua tulevaisuuden suunnitteluun kohti koulu- ja työelämää, 16-29-vuotiaille nuorille.

Rinnekodin Kornetin työhönvalmennuksessa asiakkaina ovat kehitysvammaiset ja autismikirjon henkilöt, jotka tarvitsevat tukea oppimiseen.

Lisää tietoa löydät hankkeemme kotisivuilta osoitteesta: www.hdl.fi/yhdessa-taitaen/


Teksti: Riina Sjömän ja Päivi Tuki

Artikkelin kirjoittajat toimivat Yhdessä taitaen -hankkeen neuropsykiatrisina valmentajina Vamos Turussa.

Artikkeli on julkaistu Autismi-lehdessä 3/2020.