Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Uutta kohti

Vuodenvaihde toi tullessaan lumen ja pakkaset. Olemme koko Suomessa päässeet pitkästä aikaa nauttimaan oikeasta talvesta. Talvinen luonto tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia ulkoiluun ja tuo arkiseen aherrukseen kaivattua vastapainoa.

Tarja Parviainen hymyilee.

Autismi- ja Aspergerliiton toiminta on Raha-automaattiyhdistyksen avustusehdotuksen myötä tänä vuonna vahvistumassa: liiton yleisavustukseen tulee määräaikainen korotus, joka käytetään diagnoosimuutoksen haltuunottoon ja diagnoosimuutokseen liittyvään viestintään. Avustusehdotus mahdollistaa myös yhden työttömän nuoren palkkaamisen liiton toimistolle järjestöavustajaksi. Uusiin projekteihin RAY ei avustusta myöntänyt.

Sisäisen kehittämisen lisäksi liiton asialistalla on monia suuria jäsenistöä ja jäsenyhdistyksiä koskettavia asioita. Vammaislain yhdistämisen etenemisestä ei maamme hallitus vielä ole tehnyt päätöksiä. SOTE-uudistusta valmistellaan kovaa vauhtia. Järjestöjen tehtävänä on huolehtia, että myös sosiaalipuoli pysyy mukana uudistuksessa, jota tällä hetkellä näyttää etenevän vahvasti terveydenhuolto edellä. SOTE-uudistus tulee vaikuttamaan paikalliseen edunvalvontaan ja sen järjestämiseen tulevaisuudessa.

Hankintalakiuudistus on menossa eduskunnan käsittelyyn helmikuussa. Lakiehdotus ei tuo parannuksia tai helpotusta vammaisia henkilöitä koskevien elämänmittaisten avun ja palveluiden kuten asumisen ja työ- ja päivätoiminnan palveluiden hankintaan. Järjestöjen voimakkaasta vaikuttamistyöstä huolimatta ko. apu ja palvelut kuuluvat myös jatkossa kilpailutuksen piiriin. Työ lakiesityksen muuttamiseksi kuitenkin jatkuu.

Myös pienempiä uudistuksia on vireillä. Eurooppalaista vammaiskorttia (European Disability Card) koskeva valmistelu on käynnistynyt nyt myös Suomen osalta. Valmistelua koordinoi Kehitysvammaisten palvelusäätiö. Vammaiskortin avulla vammaiset ihmiset voivat todentaa vammaisuutensa ja saada sen avulla tarvitsemaansa tukea ja etuja matkustaessaan julkisilla kulkuvälineillä tai osallistuessaan kulttuuritapahtumiin. Vammaiskortin haltijoilta ei myöskään peritä maksua välittömästä avustajasta tai saattajasta.

Kirjoittaja: Tarja Parviainen, Autismi- ja Aspergerliiton toiminnanjohtaja

Teksti ilmestyi pääkirjoituksena Autismi-lehden numerossa 1/2016


Ledare: Mot det nya

Årsskiftet hämtade med sig snö och kyla. Vi har i hela Finland för första gången på länge fått njuta av en riktig vinter. Den vintriga naturen bjuder på många möjligheter till utevistelse och ger efterlängtad motvikt till vardagsknoget.

Autism- och Aspergerförbundets verksamhet förstärks i år tack vare Penningautomatföreningens stödförslag: det allmänna stödet åt förbundet höjs för viss tid och höjningen används till arbete som rör diagnosförändringen och till att informera om den. Stödförslaget möjliggör också anställande av en arbetslös ungdom som organisationsassistent på förbundets kontor. Penningautomatföreningen beviljade inte stöd för några nya projekt.

Utöver den interna utvecklingen finns på förbundets dagordning många stora ärenden som gäller medlemmarna och medlemsföreningarna. Regeringen har ännu inte fattat beslut om sammanslagningen
av handikappservicelagen och specialomsorgslagen. SOTE-reformen bereds med full fart. Organisationernas uppgift är att se till att även socialsidan hålls med i reformen, som för tillfället verkar framskrida med hälsovården i täten. SOTE-reformen kommer att påverka den lokala intressebevakningen och organiserandet av den i framtiden.

Revideringen av upphandlingslagen ska behandlas av riksdagen i februari. Lagförslaget innebär inga förbättringar eller lättnader när det gäller skaffande av livslång hjälp och service för funktionshindrade, såsom tjänster för boende, arbete och dagverksamhet. Trots organisationernas kraftiga påverkningsarbete kommer sådan hjälp och service även i fortsättningen att konkurrensutsättas. Men arbetet för att ändra lagförslaget fortsätter.

Också mindre reformer är aktuella. Förberedandet av det europeiska handikappkortet (European Disability Card) har kommit i gång även för Finlands del. Förberedandet koordineras av Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning. Med handikappkortet kan personer med funktionsnedsättning bevisa sin funktionsnedsättning och få stöd och förmåner vid resor med kollektivtrafik samt på kulturevenemang. Innehavaren av handikappkortet behöver inte heller betala för en direkt assistent eller ledsagare.

Tarja Parviainen,

verksamhetsledare

Autism- och Aspergerförbundet rf