Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 13.3.2020

Mielipide: Palvelujen laatu ratkaistaan arjen kohtaamisissa

Kun hinta on pääasiallinen tekijä palveluntuottajaa valittaessa, palvelun käyttäjä tuntee sen nahoissaan huonona tai jopa kelvottomana palveluna.

Turun kaupungin kotisaattohoidon kilpailutuksen vaikutusten uutisointi on ollut karua luettavaa (HS 3.3.). Jutussa eriteltiin hinnan ja laadun suhdetta kilpailutuksissa. Tätä kysymystä on syytä avata tarkemmin.

Ihmisten palveluissa laatu ratkaistaan arjen kohtaamisissa, jokaisena päivänä erikseen. Laatuun vaikuttavat oleellisesti palveluntuottajan motiivit, organisaation johtaminen ja yksiköiden esimiestyö. Hyvä henkilöstökokemus edeltää aina hyvää asiakaskokemusta ja on samalla edellytys laadukkaalle, asiakkaiden hyvinvointiin tähtäävälle palvelulle.

Asiakasvalintaan tai palveluiden käyttäjien valintaan perustuvat menettelyt turvaavat parhaiten monipuolisen palveluntuottajarakenteen julkisen palvelutuotannon rinnalla. Suomen kunnissa ja kaupungeissa yleisesti käytössä oleva sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttamiseen perustuva toimintamalli on johtamassa maailman keskittyneimpään yksityiseen hoivapalvelujärjestelmään. Kun hinta on pääasiallinen tekijä palveluntuottajaa valittaessa, palvelun käyttäjä tuntee sen nahoissaan huonona tai jopa kelvottomana palveluna. Nämä samat ongelmat koskevat myös vammaisille ihmisille välttämättömien pitkäaikaisten palveluiden järjestämistä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) asetti asiantuntijatyöryhmän hakemaan ratkaisuja vammaisten ihmisten osallisuuden vahvistamiseen heitä koskevassa päätöksenteossa. Työryhmän perustamisen taustalla on suomalaisten vammaisjärjestöjen Ei myytävänä -kansalaisaloitteella esille nostamat erittäin kielteiset kokemukset vammaisten henkilöiden palveluita koskevista kilpailutuksista eri puolilta maata.

Suomessa on vasta nyt tiedostettu, että meillä omaksuttu tuotantolähtöinen, tuotteistettujen palveluiden kilpailutukseen perustuva toimintamalli on ristiriidassa YK:n vammaisyleissopimuksen kanssa.

Tarja Parviainen
toiminnanjohtaja, Autismiliitto

Markku Virkamäki
toiminnanjohtaja
Kehitysvammaisten palvelusäätiö

Mielipidekirjoitus on julkaistu HS:n päivänlehdessä ja verkkosivuilla 11.3.2020.