Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 13.4.2022

Miten turvataan riittävät ja laadukkaat tulkkauspalvelut nyt ja jatkossa

Autismiliitolla on herännyt huoli autismikirjon ihmisten riittävien ja laadukkaiden tulkkauspalveluiden saatavuudesta nyt ja tulevaisuudessa. Tästä syystä Autismiliitto oli mukana laatimassa vetoomusta sosiaali- ja terveysministeriöön sekä puoluetoimistoihin.

Kaksi ihmistä viestivät viittomilla
Kuva: Shutterstock

Vetoomuksessa vaaditaan vammaisten tulkkauspalveluiden kokonaistilanteen pikaista arviointia. Allekirjoittaneet tahot tarjoavat sosiaali- ja terveysministeriölle asiantuntemuksemme ja osaamisen, jotta arviointi voidaan aloittaa mahdollisimman pian jo tämän hallituskauden aikana.

Lisäksi verkosto teki kirjelmän hyvinvointialueille sekä THL:n aluekoordinaattoreille vammaisten tulkkauspalvelun järjestämisestä. Kirjelmässä nostetaan esiin huoli sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistuksen tuomista muutoksista koskien maamme tulkkauspalvelujen järjestämistapaa.

Hyvinvointialueiden on muiden järjestelyjen lisäksi järjestettävä vammaisten tulkkauspalvelut alueen tarjoamissa palveluissa järjestämislain 5 § 3 momentin mukaisesti. Viranomaisten vastuulla oleva tulkkaus tarjotaan mm. asiakas- ja potilaslakien sekä hallintolain perusteella. Kansaneläkelaitos eli Kela on vasta toissijaisesti vastuussa tulkkauspalvelun järjestämisestä lain vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista (133/2010) perusteella. Lisäksi maassamme on useita muita lakeja, joiden perusteella tulkkauspalvelua järjestetään (esim. oikeuslaitosta ja perusopetusta koskevat lait). Monet vammaiset henkilöt tarvitsevat tulkkausta lähes kaikessa elämässään, mutta sen toteutuminen ontuu, koska eri hallinnonaloilla säädökset ovat hyvin erilaisia ja osin puutteellisia tai ristiriitaisia.

Allekirjoittaneet järjestöt ovat hyvinvointialueiden käytettävissä, mikäli kaivataan hankinnan valmisteluun asiakkaiden kokemustietoa tai lisätietoa eri kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten käyttämistä tulkkaustavoista.

Helsingissä maalis-/huhtikuussa 2022

Autismiliitto ry
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Kehitysvammaliitto ry
Kieliasiantuntijat ry
Kuuloliitto ry
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry
Kuurojen Liitto ry
Suomen CP-liitto ry
Suomen Kuurosokeat ry

Tulkkikoulutuksen edustajat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu

Tutustu vetoomusteksteihin:

Aihealueet