Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 1.3.2018

Myös erityislapsille tulee turvata sopiva lähikoulu

Autismikirjon lasten oppimisesta lähikoulussa on myös hyviä ja onnistuneita esimerkkejä. Nimimerkki Erityislapsen vanhempi kirjoitti mielipidesivulla (HS 26.2.), että hänen erityistä tukea tarvitseva autismikirjon lapsensa on jäänyt koulussa oman onnensa nojaan. Kirjoittajan suuren huolen lapsen selviytymisestä perusopetuksesta jakaa moni vanhempi.

Suomen ratifioiman YK:n vammaissopimuksen
mukaan vammaisella ihmisellä on oikeus saada opetusta yleisessä
koulutusjärjestelmässä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Autismikirjon lasten
kohdalla tähän tavoitteeseen on vielä matkaa.

 

Autismikirjon lasten oppimisesta lähikoulussa on kuitenkin olemassa myös
hyviä ja onnistuneita esimerkkejä. Kaikkia niitä yhdistää se, että
kouluympäristö on muokattu vastaamaan erityistä tukea tarvitsevien lasten
tarpeita.

 

Autismikirjon oppilaalla tämä ei välttämättä tarkoita erillisiä
apuvälineitä, kuten esimerkiksi liikuntavammaisen kohdalla. Autismikirjon
oppilailla voi olla vaikeuksia esimerkiksi toiminnanohjauksessa, heidän voi
olla vaikea sopeutua muutoksiin tai he voivat kuormittua suuren luokan
äänimaailmasta. Jokaisen oppilaan erityispiirteet on ensi tunnistettava, jotta
kouluympäristöä voidaan tarvittaessa muokata hänelle paremmin soveltuvaksi ja
jotta hän voi saada tarvitsemansa tuen.

 

Monilla erityisen tuen oppilailla paras tukipalvelu on toinen ihminen,
kuten erityisopettaja tai koulunkäynninohjaaja, joka tuntee oppilaan tuen
tarpeet. Osa autismikirjon oppilaista hyötyy enemmän pienryhmässä tapahtuvasta
opetuksesta kuin suuressa ryhmässä opiskelusta. On silti ehdottoman tärkeää,
että myös pienryhmässä opiskelevalla autismikirjon oppilaalla on mahdollisuus
aktiiviseen osallisuuteen omassa kouluyhteisössään.

 

Huonot kokemukset eivät vahvista sen paremmin opettajien kuin erityislasten
vanhempien luottamusta lähikouluperiaatetta kohtaan. Kaikille sopivaa koulua,
jossa kaikilla, myös erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla, on hyvä opiskella,
ei rakenneta ilman yhteisiä pelisääntöjä ja riittäviä resursseja. Tähän tulisi
kiinnittää erityistä huomiota seuraavaa hallitusohjelmaa kirjoitettaessa.

 

Esitämmekin, että laadukkaasta lähikouluperiaatteesta tehdään yksi
seuraavan hallituksen kärkihankkeista.

 

 

Päivi Norvapalo

erityisopettaja

Autismi- ja Aspergerliiton puheenjohtajana

 

Tarja Parviainen

Autismi- ja Aspergerliiton toiminnanjohtaja

 

Kannanotossa viitattiin tähän kirjoitukseen: Integroidussa luokassa opiskeleva erityislapseni on jätetty oman onnensa nojaan – nyt hän ei enää halua mennä kouluun

Lisätietoa:

Päivi Norvapalo, puheenjohtaja, puh. 040 5712 460                                                                                     

Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, puh. 050 4097 940

Autismikirjon häiriö vaikuttaa siihen, miten yksilö viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, sekä siihen, miten hän aistii ympäröivän maailman. Kyse on aivojen keskushermoston erilaisesta kehityksestä. Autismikirjolla on eri tutkimusten mukaan noin 1 % väestöstä, joten Suomessa voidaan arvioida olevan noin 55 000 autismikirjon henkilöä.