Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 7.12.2015

Potilasjärjestöt: Sairauslomapäivän karenssi ja omavastuu kurittavat pienituloisia pitkäaikaissairaita

SOSTEn potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkoston (POTKA) mielestä sairauslomapäivän karenssi ja omavastuu kurittavat työssäkäyviä pitkäaikaissairaita ja pienituloisia. Hallitus on valmistellut yritysten kilpailukykyä kohentavan lakipaketin. Sen osana esitetään, että ensimmäinen sairauslomapäivä olisi palkaton ja seuraavilta kahdeksalta päivältä työnantaja maksaisi vain 80 prosenttia palkasta.

Tähtäimessä on heikentää sairausvakuutusta. Tämä kohdentuu
heikoimmassa asemassa oleviin pienituloisiin pitkäaikaissairaisiin.
Sairausvakuutuksen tavoitteena on ollut tasata sairaudesta johtuvaa
taloudellista epätasa-arvoa kansalaisten välillä. Karenssi ja omavastuu
lisäisivät eriarvoisuutta ja sotivat jyrkästi tasausajattelun
periaatetta vastaan.

Monien pitkäaikaissairaiden terveydentila vaihtelee: sairausloma on
välttämätön joko perussairaudesta tai muusta tilapäisestä sairaudesta
johtuen. Tilapäiset sairaudet, kuten hengitystieinfektio, vaativat
lepoa. Pitkäaikaissairaille se on erityisen tärkeää, koska sairaana
töissä sinnittely voi johtaa perussairauden pahenemiseen. Joissakin
pitkäaikaissairauksissa kipu voi kroonistua.

”Perussairauden paheneminen tai kroonistunut kipu johtaa pidempiin
sairauspoissaoloihin ja pahimmillaan sairauskierteeseen”,
POTKA-verkoston puheenjohtaja Sari Tervonen toteaa.

Pitkäaikaissairaiden tilanne voi vaikeutua myös sairaana työpaikalle
tulevan hoitohenkilökunnan tai työtovereiden kautta, mikäli he
altistavat potilaat erilaisille sairauksille. Kenenkään työteho ei ole
sairaana sama kuin terveenä.

”Muutos tekisi hallaa monien osatyökykyisten työssäkäynnin
edellytyksille, joiden parantaminen on yksi hallituksemme
kärkihankkeista”, Tervonen sanoo.

Pitkällä aikavälillä karenssi ja omavastuu näkyvät joiltakin osin
lisämenoina sosiaaliturva- ja työkyvyttömyysmenossa heikentyvän
taloudellisen toimeentulon ja lisääntyvän eläköitymisen vuoksi.

Pitkäaikaissairaiden kokonaistilannetta kurjistavat muutkin
hallituksen tekemät leikkaukset. Lääke- ja matkakorvauksia ollaan
heikentämässä ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on jo päätetty nostaa
noin kolmanneksella. Kokonaisarviointi päätösten vaikutuksista
pitkäaikaissairaille on jäänyt tekemättä.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Sari Tervonen, SOSTEn Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto POTKA,
puh. 050 368 4554

Pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, puh. 040 592 4287

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto POTKA kokoaa yhteen
42 järjestöä, joissa on yhteensä yli puoli miljoonaa jäsentä. Sen
toimintaa koordinoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE.
Kannanoton allekirjoittajina ovat: ADHD-liitto, Allergia-ja
Astmaliitto, Autismi- ja Aspergerliitto, Crohn ja Colitis,
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL, Epilepsialiitto, Finnilco,
Hengitysliitto, Iholiitto, Invalidiliitto, Kuuloliitto, Muistiliitto,
Munuais- ja maksaliitto, Näkövammaisten Keskusliitto, Psoriasisliitto,
Selkäliitto, Suomen Kilpirauhasliitto, Suomen Kipu, Suomen
Migreeniyhdistys, Suomen Polioliitto, Suomen Reumaliitto, Suomen
Syöpäpotilaat – Cancerpatienterna i Finland, Suomen Tuki- ja
liikuntaelinliitto – Suomen Tule, Syömishäiriöliitto – SYLI, Tapaturma-
ja sairausinvalidien liitto.