Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 24.8.2019

Suomen raportti YK:n vammaissopimuksen toteutumisesta valmis

Suomen ensimmäinen raportti vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanosta valmistui elokuussa 2019. Maaraportissa käydään artikla artiklalta läpi, miten vammaissopimuksen toimeenpano toteutuu Suomessa muun muassa lainsäädännön näkökulmasta.

Ulkoministeriö koordinoi raportin valmistelua, ja raporttiluonnos oli lausuntokierroksella keväällä 2018.

Myös Autismiliitto antoi raporttiin lausuntonsa. Raportista saa hyvän kokonaiskäsityksen siitä, miten Suomen lainsäädäntö vastaa vammaissopimuksen eri artiklojen sisältöä. Raportti ei sen sijaan anna kokonaiskuvaa siitä, miten lakien toimeenpano onnistuu. Järjestöjen lausunnoissa nostettiin esiin ennen kaikkea lainsäädännön toimeenpanoon liittyviä ongelmia, joita maaraportissa on käsitelty varsin niukasti.

Maaraportti löytyy täältä.

Järjestöillä on mahdollisuus jättää YK:n vammaissopimuksen täytäntöönpanosta rinnakkaisraportti YK:lle. Vammaisfoorumi koordinoi Suomen rinnakkaisraportin valmistelua. Myös Autismiliitolla on edustus rinnakkaisraportoinnin valmistelutyössä ja sen avuksi perustetuissa työryhmissä. Rinnakkaisraportoinnin taustaksi Vammaisfoorumi ja Ihmisoikeuskeskus toteuttivat kyselyn, jonka tuloksia tullaan hyödyntämään raportoinnissa. Järjestöjen rinnakkaisraportti julkaistaan syyskuussa 2019.

YK:n Vammaisten oikeuksien yleissopimuksen keskeisiä periaatteita ovat yksilön itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus, esteettömyys ja saavutettavuus laajasti käsitettynä sekä vammaisten henkilöiden osallistuminen ja osallisuus yhteiskuntaan.

Lisätietoa:

Sari Valjakka, vaikuttamistoiminnan asiantuntija

sari.valjakka(at)autismiliitto.fi