Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 7.3.2019

Tavoite 24-verkoston ehdotukset seuraavalle hallituskaudelle

Tavoite 24 on järjestöjen yhteistyöverkosto, jossa edistetään yhdenvertaista koulua ja jatko-opiskelua.

Koulutusjärjestelmän uudistuksissa on varmistettava, että kouluilla on tarvittavat resurssit kehittää toi-mintakäytäntöjään kaikkia lapsia huomioiviksi ja heidän yksilöllisiä tarpeitaan huomioiviksi.

Ehdotamme, että tulevalla hallituskaudella kehitetään peruskoulua niin, että kaikki lapset saavat yhdenvertaiset eväät toiselle asteelle siirtymiseen.

Hallitusohjelmakirjaus


Opetus- ja kulttuuriministeriö: 


Kehitetään peruskoulua paremmin kaikille lapsille ja nuorille sopivaksi. Tavoitteena on, että kaikki oppilaat, myös erityistä tukea tarvitsevat, saavat opetusta yleisessä koulutusjärjestelmässä yhdenvertaisesti muiden kanssa ja saavat opetukseen tarvittavan yksilöllisen tuen. Saavutettavat, esteettömät ja monimuotoisuutta tukevat koulut palvelevat parhaiten sekä oppilaita, opettajia, vanhempia kuin koulun johtamistakin. 

Kouluja haastetaan kehittämään toimintaansa kaikkien oppilaiden koulunkäynnin ja oppimisen mahdollistamiseksi ja levittämään jo kehitettyjä hyviä käytäntöjä laajemmin uusiin kouluihin sekä varhaiskasvatukseen. Tavoitteena on rakentaa psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti turvallisia ja saavutettavia koulu- ja oppimisympäristöjä, jotka tukevat ja edistävät kaikkien oppilaiden yhdenvertaista ja tavoitteellista oppimista. 

Käynnistetään kaikille sopiva koulu (KASKO) -hanke (vrt. KIVA-koulumalli)

  1. Käynnistetään hankekokonaisuus tukemaan osallistavaa ja monimuotoisuutta huomioivaa toimintakulttuuria kouluyhteisöissä.
  2. Kehitetään opettajien täydennyskoulutusta erilasten oppijoiden oppimista tukevista opetusratkaisuista ja oppimisympäristöistä. Kehittämistyössä hyödynnetään monipuolisesti opettajien kokemusta ja heidän kehittämiään hyviä käytäntöjä.
  3. Toteutetaan rehtoreille koulutusta hyvinvointia ja monimuotoisuutta tukevista johtamiskäytännöistä. 

Perustelut:

  • YK:n vammaisoikeuksien sopimuksen artikla 24 edellyttää vammaiset opiskelijat osallistavaa ja yhdenvertaista koulutusjärjestelmää kaikilla tasoilla. 
  • Nykyiset erityisopetuksen käytännöt eivät ole onnistuneet merkittävästi vähentämään erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden segregaatiota tai parantamaan siirtymiä toiselle asteelle ja sieltä työelämään.  Tarvitaan muutosta koulujen valtavirtaan, esimerkiksi aineenopettajien toimintakäytäntöihin sekä johtamiseen.
  • Vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville lapsille tarjottavan tuen nykykäytäntö vahvistaa heidän koulutuspolkujensa eriytymistä ei tukea tarvitsevien koulutuspoluista. Eriytyminen vahvistuu iän myötä. Työelämään siirryttäessä erityistä tukea tarvitsevien ero muihin on kasvanut suureksi ja työelämään siirtyminen vaatii paljon työtä ja erillisiä toimia.

tavoite24-graafi-1-e1548329135455
tavoite24-graafi-2-e1548329184137

TAVOITE 24 on järjestöjen yhteistyöverkosto, joka on saanut nimensä YK:n vammaissopimuksen artiklasta 24. Mukana ovat ADHD-liitto, FDUV, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, Autismi- ja Aspergerliitto, Me
osalliset – Vi delaktiga sekä Vamlas – Vammaisten lasten ja nuorten Tukisäätiö.