Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Tiedote 9.2.2022

Tiedote: Vähän tunnetussa autismikirjon alatyypissä ahdistuneisuus näkyy vaatimusten välttelynä

Viimeisten parin vuoden aikana on virinnyt keskustelu ja kasvava kiinnostus patologista vaatimusten välttelyä eli PDAta (pathological demand avoidance) kohtaan. Kansainvälisesti tutkimustietoa PDAsta alkaa vasta nyt kertyä. Suomessa aiheesta tiedetään vielä vähän. Autismin talvipäivillä teemasta luennoi Elizabeth O’Nions. Talvipäivät järjestetään 11.-12.2.2022.

PDAssa on kysymys monimutkaisesta, haastavasta ja vielä monin tavoin väärinymmärretystä autismikirjon alatyypistä. Sen ydinpiirteisiin kuuluu tarve vastustaa pyyntöjä tai tavanomaisia arjen askareita, kuten esimerkiksi pukemista tai läksyjä. Ihminen, jolla on PDA-piirteitä, voi vastustaa ulkoa tulevien vaatimusten lisäksi myös omia sisäisiä vaatimuksiaan, esimerkiksi näläntunne voi estää syömisen.

Vaatimusten välttämiseen liittyy vahvasti tarve olla kontrollissa. Toimintatavat, jotka yleensä sopivat autismikirjon ihmisille, eivät toimi PDAssa. Vastustus vaikuttaa olevan PDA-piirteisen ihmisen tapa käsitellä akuuttia ahdistuneisuutta. Välttelykäyttäytymisen voimakkuus riippuu ihmisen koetusta ahdistuksesta, yleisestä hyvinvoinnista ja ympäristön suhtautumisesta.

– Ihmisellä, jolla on PDA, on usein suuria haasteita esimerkiksi koulunkäynnissä. Tarjottu tuki on puutteellista, koska tietoa PDAsta ei ole. Autismiliitto on ollut ensimmäisenä Suomessa järjestämässä aiheeseen liittyviä koulutuksia ja siksi aihe on esillä myös näillä Talvipäivillä, toteaa Autismiliiton toiminnanjohtaja Tarja Parviainen.

Painopiste mielen hyvinvointiin

Autismiliiton jo 20. kerran järjestämien Autismin talvipäivien teemana on Mielen hyvinvointi. Tavoitteena on lisätä tietoa niistä mekanismeista, jotka vahvistavat ja lisäävät autismikirjon ihmisten hyvinvointia eri elämänvaiheissa. Autismikirjon ihmiset kuormittuvat tavallista herkemmin arjen toimintaympäristöissä. Kasautunut ja pitkittynyt kuormitus lisää riskiä mielenterveyden ongelmille, kuten ahdistuneisuus- ja masentuneisuushäiriölle.  

Edelleen liian monien autismikirjon ihmisten kohdalla tunnistaminen viivästyy ja diagnoosi saatetaan asettaa vasta aikuisiällä. Tässä vaiheessa ovat elämässä eteen tulleet vastoinkäymiset ja epäonnistumiset jo ehtineet vaikuttaa monin tavoin heikentävästi yleiseen ja mielen hyvinvointiin.

– Viestimme parhaillaan valmisteilla oleville hyvinvointialueille on, että autismikirjon ihmisten hyvinvoinnin kannalta ensisijaista on tunnistaa autismikirjo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, selvittää autismikirjon ihmisen yksilölliset tarpeet sekä kehittää tukimuotoja ja palveluita, joilla tarpeisiin voidaan vastata, korostaa Autismiliiton puheenjohtaja Päivi Norvapalo. 

Talvipäivien luennoilla pohditaan muun muassa autismikirjon ihmisen arvostavan kohtaamisen sekä vahvuuksien ja voimavarojen tukemisen merkitystä mielen hyvinvointia kannattelevilla tavoilla. Luennoilla kerrotaan myös keinoista, joilla voidaan tukea autismikirjon lasten ja nuorten sosiaalisia ja tunnetaitoja, samoin kuin autismikirjon lasten vanhempien voimavaroja.  

Autismin talvipäivät järjestetään koronatilanteen vuoksi verkkotapahtumana.

Lisätietoa:

Päivi Norvapalo, puheenjohtaja Autismiliitto ry
puh. 040 5712 460

Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja Autismiliitto ry
puh. 050 4097 940

Aiheeseen liittyvää

Lapsi istuu maassa peittäen kasvonsa käsillään. Oletko koskaan tavannut ihmistä, jolla on diagnoosina PDA?