Siirry sisältöön
Haku Lahjoita

Asumisen lähituki autismin kirjon aikuisille

Kuvaus

Asumisen lähituki –kirja on kokemuksiin ja teoriatietoon perustuva opas autismikirjon henkilöiden asumisen lähitukeen. Kirja on tehty helpottamaan aikuisten autismikirjon henkilöiden elämää. Se ohjaa ymmärtämään autismikirjoa ja auttaa ohjaajaa ymmärtämään ja arvioimaan oman ohjattavansa yksilöllisiä tuen tarpeita ja toimintakykyä. Kirja opastaa sekä ohjaajaa että ohjattavaa. Yhdessä he rakentavat oppaan avulla yksilöllisen tuen asumisen.

Susanne Bejerot, toinen kirjan tekijöistä, kirjoittaa esipuheessaan: ”…minulle on käynyt ilmeiseksi, että on joitakin ratkaisevia tekijöitä, jotka mahdollistavat henkilön arvokkaan elämän: Mielekäs toiminta (mieluiten työ tai opiskelu), toimiva asumismuoto sekä joku, jonka puoleen voi kääntyä saadakseen huolenpitoa ja apua arkiaskareiden sujumiseksi.

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen edellyttää mahdollisuuksia oppia harjoittelemalla oman elämän hallintaa ja oikeutta saada riittävästi tukea elämän eri vaiheissa. Tämä opas tarjoaa hyviä työkaluja arjen sujumiseen. Se tarjoaa esimerkeillään tilanteiden ja ratkaisujen kuvauksia yhteisen osaamisen perustaksi.

Tavoitteena ei ole muuttaa autismin kirjon henkilöitä ”normaaleiksi”, vaan tukea heitä arvokkaaseen elämään heidän omilla ehdoillaan.

Asumisen lähituki tarjoaa näkökulmia arjessa auttamiseen ja selviytymiseen mahdollisuuksista. Tätä kirjaa voi suositella autismin kirjon henkilöille itselleen, heidän läheisilleen, asumisen ohjaajille, muille autismialalla työskenteleville ja kaikille lähituesta kiinnostuneille.

Anna Sjölund – Susanne Beijerot.

Autismi- ja Aspergerliitto ry, 2014.

164 s.

Hinta:

29.00

Määrä:

Osasto: Avainsana tuotteelle