Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 13.1.2020

Työ Ei myytävänä -kansalaisaloitteen tavoitteiden puolesta jatkuu

Sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut asiantuntijatyöryhmän vammaisten ihmisten osallisuuden ja oikeussuojakeinojen turvaamiseksi vammaispalveluissa. Vammaisjärjestöillä on työryhmässä vahva edustus, ja myös Autismiliitolla on edustaja työryhmässä.

Työryhmä arvioi ja valmistelee säännösehdotukset: 

  • Vammaisten henkilöiden osallisuuden turvaamiseksi heitä itseään koskevassa päätöksenteossa ja palvelujen suunnittelussa sekä
  • Palveluiden järjestämistavan valintaan liittyviksi oikeussuojakeinoiksi. 

Työryhmän asettaminen vastaa yhteen eduskunnan lausumista, jotka annettiin ”Ei myytävänä” –kansalaisaloitteen pohjalta. Työryhmällä on toukokuun 2020 loppuun saakka aikaa tehdä ehdotuksensa. Tuloksia hyödynnetään vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistuksessa.

Ei myytävänä! -verkostossa mukana olevat vammaisjärjestöt työskentelevät vammaisten henkilöiden elämänmittaisten, välttämättömien palveluiden kestävän järjestämisen puolesta. Järjestöt edellyttävät sellaisia avun ja tuen järjestämistapoja, jotka tukevat ja vahvistavat vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvointia ja terveyttä. Vammaisten ihmisten osallisuus heitä koskevissa päätöksissä on varmistettava, ja heidän palvelutarpeisiinsa on vastattava yksilöllisten tarpeiden mukaisilla palveluilla.

Lue lisää