Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Uutinen 2.12.2021

Uusia autismikirjoon liittyviä oppaita

Autismiliitolta on ilmestynyt uusia oppaita. Oppaat ovat vapaasti ladattavissa liiton verkkosivuilla. Pian niitä voi tilata myös verkkokaupastamme.

Autismikirjon aikuisen palvelutarpeen arviointi

Kansikuvassa on kaksi toisiaan vastapäätä istuvaa hymyilevää hahmoa

Palvelujärjestelmässä autismikirjon ihmiset ovat heikommassa asemassa, ja siksi palveluihin hakeutumisen esteettömyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Palvelujärjestelmän ei kuulu edellyttää asiakkaalta sellaista toimintakykyä, johon tukea ollaan hakemassa. Kokonaisvaltaisesti tehty palvelutarpeen arvio edellyttää ammattilaiselta toimintakyvyn ja siihen vaikuttavien tekijöiden tunnistamista.

Autismikirjon aikuisen palvelutarpeen arviointi -oppaan tarkoituksena on toimia sosiaalihuollon ammattilaisen työvälineenä ja autismikirjolla olevan asiakkaan apuvälineenä palvelutarpeen arvioinnissa.

Autismikirjon aikuisen palvelutarpeen arviointi -oppaan käyttöä tukee Toimintakyvyn arviointi autismikirjolla, joka auttaa autismikirjon henkilöä sanoittamaan tuen tarpeitaan ja sosiaalialan ammattilaista hahmottamaan paremmin asiakkaan palvelutarvetta.

Toimintakyvyn arviointi autismikirjolla

Oppaan kansikuvassa on eri toimintoja kuvaavia ikoneja

Autismikirjon henkilön tuen tarpeeseen ja yksilölliseen toimintakykyyn vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin autismikirjon häiriön diagnostiset kriteerit. Nämä tekijät voivat pysytellä piilossa tai näyttäytyä yllättävissä yhteyksissä. Siksi autismikirjon aikuisen toimintakyvyn ja tuen tarpeen arvioinnissa on huomioitava kaikki toimintakyvyn osa-alueet ja niiden vaikutus toisiinsa, mm. terveydestä ja ympäristöstä johtuvat vaikutukset.

Toimintakyvyn arviointi autismikirjolla -opas auttaa autismikirjon henkilöä sanoittamaan tuen tarpeitaan ja sosiaalialan ammattilaista arvioimaan asiakkaan toimintakykyä kokonaisvaltaisesti.

Opas on kehitetty rinnakkain Autismiliiton Autismikirjon aikuisen palvelutarpeen arviointi autismikirjolla -oppaan kanssa ja ne täydentävät toinen toistaan.

Ikääntyvä autismikirjon ihminen – tietoa sosiaali- ja terveysalalle

Kansikuvassa on piirretty vanhempi ihminen metsässä, ympärillä värikkäitä palloja.

Ikääntyminen tuo mukanaan muutoksia autismikirjon ihmisille kuten kaikille muillekin. Sosiaali- ja terveyspalveluissa onkin tärkeää tunnistaa autismikirjon ikäihmiset ja kohdata heidät heidän erityispiirteensä huomioiden.

Mitä on autismiystävällisyys palveluissa? Mihin kiinnittää huomiota autismiystävällisessä asumisympäristössä? Kuinka kohdata ikääntyvät autismikirjon ihmiset esimerkiksi lääkärissä, tutkimus- ja hoitotilanteissa?

Ikääntyvä autismikirjon ihminen -oppaassa kerrotaan autismikirjoon liittyvistä erityispiirteistä, autismikirjon esiintyvyydestä ja siitä, miten toimia, jos kohtaat työssäsi ikääntyvän autismikirjon ihmisen.

Kieliversiot Sisaruus ja autismikirjo -oppaista

Syskonskap och autismspektrum. Cover of the guide. Drawing of two children looking towards you with lots of colourful dots in the background. Oppaan kansikuva. Piirroskuvassa kaksi lasta katsomassa kohti. Ympärillä paljon väripalloja.

Suomenkielisen Sisaruus ja autismikirjo -oppaan rinnalle on ilmestynyt myös englannin- ja ruotsinkieliset versiot.

Sisaruussuhde on yksi elämän pisimmistä ihmissuhteista. Siskon tai veljen autismi herättää muissa sisaruksissa usein monenlaisia tunteita. Sisarussuhteen ylläpitämiseen tarvitaan ohjausta ja tukea alusta alkaen. Vanhemmat ovat siinä keskeisessä roolissa.

Opas käsittelee sisaruussuhteen eri puolia, kun sisarus on autismikirjolla. Se tarjoaa vanhemmille vinkkejä, miten tukea hyvää sisaruussuhdetta.

Tutustu oppaisiin:
Sisaruus ja autismikirjo
Siblings and the Autism Spectrum
Syskonskap och autismspektrum

Kaikki Autismiliiton oppaat ja esitteet löytyvät Aineistot-sivultamme.

Autismikortit

Autismiliitolta voi nyt taas tilata autismikortteja. Niitä voi esimerkiksi pitää mukanaan lompakossa ja jakaa tarpeen tullessa kohtaamallesi henkilölle. Kortit ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi.

  • Olen autismikirjolla -kortti antaa yleistä tietoa autismikirjon ihmisen kohtaamiseen.
  • Olet juuri havainnut -kortti on apuna haastavassa tilanteessa kertoakseen ympärillä oleville ihmisille, että kyseessä on autismikirjon ihminen ja nyt on tilanne päällä.

Kortteja voi tilata Autismiliiton verkkokaupasta. 

Olen autismikirjolla -kortteja.

Aihealueet