Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 16.11.2020

Vammaisfoorumi: 20 vuotta asiantuntemusta ja yhteistä vaikuttamista

Vammaisfoorumin perustamisesta tuli keväällä 20 vuotta. Vaikka näiden vuosien aikana on saavutettu tärkeitä asioita, työ vammaisten henkilöiden oikeuksien ja edun ajamiseksi yhteiskunnassa jatkuu. Vammaisten henkilöiden on edelleen oltava mukana kaikissa pöydissä, joissa heitä koskevia päätöksiä tehdään.

Vammaisfoorumi edustaa suomalaisia vammaisia ihmisiä. Se on yhteistyöjärjestö, jonka jäsenenä on 29 valtakunnallista vammaisjärjestöä. Vammaisfoorumi on alun alkaen rakennettu verkostomaiseksi työkaluksi. Se on jäsenistöjensä resursseja kokoava taho, jossa vaikuttamistyöhön osallistuvat jäsenjärjestöjen edustajat tekevät oman työnsä ohella yhteistä vaikuttamistyötä Vammaisfoorumin verkostoissa.

Kansainvälistä ja kansallista vaikuttamistyötä

Vuosituhannen alussa Vammaisfoorumi pääsi eurooppalaisen yhteistyön kautta vaikuttamaan suoraan YK:n vammaisyleissopimuksen syntymiseen vuonna 2006. Sopimuksen syntymisen jälkeen kansallisen voimaansaattamisen eteen tehtiin hartiavoimin töitä seuraavat kymmenen vuotta. Samaan aikaan Vammaisfoorumin työ keskittyi yhä enemmän kansalliseen vaikuttamiseen.

Vammaisfoorumista on tullut monille viranomaisille keskeinen taho, jolta pyydetään lausuntoa ja kysytään edustusta eri työryhmiin. Osallistamisvelvoite tulisi julkisen vallan muistaa nykyistäkin paremmin, sillä Vammaisfoorumin pitäisi olla edustettuna kaikissa niissä pöydissä, joissa päätetään tavalla tai toisella vammaisia henkilöitä koskevista asioista.

YK:n vammaissopimuksen oikeudet täytäntöön

YK:n vammaisyleissopimus on hieno saavutus ja tärkeä työkalu, mutta sopimuksen oikeudet eivät toteudu ilman vammaisliikkeen panosta. Vammaisjärjestöiltä vaaditaan edelleen jatkuvia ponnistuksia YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimeenpanon edistämisessä.

Viranomaiset ja lainsäätäjät tarvitsevat tukeamme sopimuksen soveltamisessa ja täytäntöönpanossa. Tulevaisuudessa meiltä Vammaisfooruminakin tarvitaan panostuksia muun muassa koulutuksiin ja työpajoihin.

Yhteiskunnan esteiden poistaminen vaatii sekä tietopohjaista vaikuttamistyötä että YK:n vammaisyleissopimuksen tietoisuuden levittämistä.

Yhteisen vaikuttamisen ansiosta meistä on tullut kokoamme suurempia.

Lue Vammaisfoorumin 20-vuotisjuhlavuoden julkilausuma

Autismiliiton toiminnanjohtaja Tarja Parviainen toimii Vammaisfoorumin varapuheenjohtajana.

Autismiliiton vaikuttamistoiminnan asiantuntija Sari Valjakka johtaa Vammaisfoorumin Vammaiset lapset ja nuoret -työryhmää.

Lisätietoa:

Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja

tarja.parviainen(at)autismiliitto.fi