Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 21.11.2018

Vammaisfoorumi ry:n hallituksen puheenjohtaja kuntoutuksen kilpailutuksista: ”Tilanne on kestämätön”

Vammaisfoorumi ry teetti lokakuussa 2018 jäsenjärjestöilleen kyselyn Kelan tekemistä vammaisten henkilöiden vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta koskevista kilpailutuksista. Lähes kaikki jäsenjärjestöt vastasivat kyselyyn. Jäsenjärjestöihin kuuluu noin 280 000 vammaista tai pitkäaikaissairasta henkilöä.

Kyselyn tulokset kertovat korutonta kieltään kilpailutusten vaikutuksesta
vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Kaikki kyselyyn vastanneet järjestöt
katsoivat, että kilpailutukset heikentävät kuntoutusta.

Vammaisfoorumin hallituksen puheenjohtajan Sari Laihon mukaan tilanne on täysin
kestämätön.

– Esimerkiksi vaikeasti vammaisella lapsella ja hänen
terapeutillaan saattaa olla vuosia kestänyt kuntoutussuhde, joka on luonut koko
perheelle uskoa tulevaan ja lapsen toimintakyvyn vahvistumiseen. On
käsittämätöntä, että tällainen suhde katkaistaan rahan takia, Laiho sanoo.

Noin 90 prosenttia vastaajista kertoi, että kilpailutukset johtavat
vakiintuneiden hoitosuhteiden katkeamisiin. Vastaajat katsoivat, että
vammaisten henkilöiden toimintakyky saattaa jopa heikentyä, jos tietyn
asiakkaan kuntoutukseen erikoistunut terapeutti vaihtuu. Toimintakykyä
parantavaa kuntoutusta voi antaa vain terapeutti, joka todella tuntee tiettyjen
vammojen erityispiirteet ja sen, miten niihin voidaan kuntoutuksella vaikuttaa.
83 prosenttia vastaajista katsoi, että kilpailutus oli aiheuttanut vaikeuksia
löytää asiantunteva ja osaava terapeutti.

Vastaajilta kysyttiin myös Kelan järjestämän vaativan lääkinnällisen
kuntoutuksen kehityksestä viimeisen kymmenen vuoden aikana. 91 prosenttia
vastaajista katsoi palveluiden heikentyneen.

Laihon mukaan on kestämätöntä, että kilpailutuksissa on
painotettu hintaa 80 prosenttisesti ja laatua vain 20 prosenttisesti.
Käytännössä tämä linja on johtanut siihen, että vuosien ajan asiakkaan
kuntoutuksesta vastannut terapeutti on saattanut hävitä kilpailutuksen mitättömän
pienellä erolla.

– Kuntoutuspalvelut eivät ole ihmisille luksusta, vaan kyse
on välttämättömistä asioista. Nykyinen, hintaa voimakkaasti painottava
kilpailutus tuottaa jatkuvaa inhimillistä kärsimystä. Kelan tulee miettiä
kuntoutuspalveluiden kilpailutuksen linja uusiksi, Laiho sanoo.

Lisätietoja: Sari Laiho, p. 050 300 7135