Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 2.5.2016

Vammaisfoorumin kannanotto Espoon kaupungin vammaisten ihmisten ympärivuorokautisen asumisen tuen hankintaan

Vammaispalvelujen hankinta sähköisellä huutokaupalla – paluu huutolaisuuteen! Katsomme, että Espoon kaupungin vammaisten ihmisten ympärivuorokautisen asumisen tuen hankinta vaatii asian perinpohjaisen uudelleen valmistelun ja hankinnan keskeyttämisen välittömästi.

Vammaisten henkilöiden välttämätön huolenpito, kuten toisen henkilön antama apu aiotaan monistaa palvelujen sisällön perusteella kaavamaisesti yhteen kategoriaan kaikki eri tavoin vammaiset ihmiset kattavalla ympärivuorokautisen asumisen tuen hankinnalla. Vammaisten ihmisten palveluista käytävä sähköinen huutokauppa tapahtuu hintakilpailuna, jolla on kaikuja menneisyydestä, mutta modernilla tavalla. Aiemmin heikossa asemassa olevan ihmisen huolenpidosta vastasi huutokaupan tapahduttua se, joka tarjosi kunnalle halvimpaan hintaan elatuksen ja ylläpidon. Nyt olemme palaamassa takaisin tähän aikaan.

Ensinnäkin tarjousmenettelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoaja tarjoaa tietyn hinnan ja määrittelee tarjoamansa laadun. Toiseksi tämän jälkeen käynnistetään sähköinen huutokauppa kaikilla niillä hankinnan osa-alueilla, joissa on saatu enemmän kuin yksi tarjous. Sähköisessä huutokaupassa kohteena on vain hinta. Avoin hintakilpailu varmistaa oletettavasti sen, että vain suuret kansainväliset toimijat/pääomasijoittajat pärjäävät kilpailussa ja pienillä kotimaisilla sitoutuneilla toimijoilla on suuria vaikeuksia osallistua kilpailuun.

Kilpailutuksen pääpainon asettaminen halvimpaan hintaan (hinta 80 / laatu 20 prosenttia), ja vain lyhyeksi sopimuskaudeksi (kaksi vuotta plus mahdollinen kahden vuoden optio), vähentää tarjoajien sitoutumisen astetta vammaisten henkilöiden elämänmittaisten yksilöllisten sosiaalipalveluiden toteuttamiseen laadukkaasti. Menettely ei miltään osin lisää motivaatiota palveluntuottajalle tuottaa joustavaa eri tavoin vammaisten yksilöllisiin tilanteisiin perustuvaa palvelua. Pitkäaikaisten erityispalveluiden sopimusten kestoon ei ole riittävällä tavalla kiinnitetty huomiota eikä siihen, mitä vaikutuksia on epätarkoituksenmukaisella sähköisellä huutokaupalla yksittäisten vammaisten elämään. Maininta suorahankinnan käyttämisestä puuttuu tilanteessa, jossa merkittävän hoito- ja asiakassuhteen turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista jatkaa nykyisellä palveluntuottajalla.

YK:n vammaissopimuksen lähtökohta eli vammaisen ihmisen itsenäisen elämän ja osallisuuden vaatimus artiklan 19 mukaisesti ei toteudu Espoon järjestämässä vammaisten henkilöiden palveluiden sähköisessä huutokaupassa. YK:n vammaissopimuksen artiklan mukaan vammainen itse päättää kenen kanssa asuu, missä asuu eikä hän ole velvollinen käyttämään ennalta määrättyjä asumisjärjestelyjä. Tästä huolimatta tarjouspyynnössä sallitaan asumisyksikön sijainti jopa 70 kilometrin etäisyydellä Espoon keskuksesta. Missä vaiheessa hankintaprosessia vammaiselta henkilöltä on kysytty, haluaako hän asua 70 kilometrin päässä Espoon keskuksesta?

Vammaisfoorumi ry
Kalle Könkkölä
puheenjohtaja

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Risto Burman, Kehitysvammaisten Tukiliitto, puh. 050 55 69 900.

Vammaisfoorumin kannanotto Espoon kaupungin vammaisten ihmisten ympärivuorokautisen asumisen tuen hankintaan

Vammaisfoorumi ry on vuonna 1999 perustettu 32 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia. Autismi- ja Aspergerliitto on Vammaisfoorumin jäsen.