Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 14.2.2019

Vammaisjärjestöt tyytyväisiä Ei myytävänä -kansalaisaloitteen valiokuntakäsittelyyn: Palveluiden kilpailuttamisen ongelmat on yksimielisesti tunnustettu

Vammaisjärjestöt ovat tyytyväisiä yhteisen Ei myytävänä! -kansalaisaloitteensa saamaan vastaanottoon eduskunnassa. Allekirjoittajien esiin tuomat ongelmat vammaisten henkilöiden elämänmittaisten, välttämättömien palveluiden kilpailutuksessa on tunnustettu ja niihin on suhtauduttu vakavasti.

Kansalaisaloite on nyt käsitelty eduskunnan sosiaali- ja terveys- sekä talousvaliokunnissa, ja seuraavaksi se etenee eduskunnan täysistuntoon.

–Vammaisjärjestöt
antavat kiitoksensa eduskunnan sosiaali- ja terveys- sekä talousvaliokunnille
kansalaisaloitteessa esiin tuotujen kilpailuttamisen aiheuttamien ongelmien
tunnustamisesta. Kiitoksen ansaitsevat myös lausuntoihin sisältyvät
lausumaehdotukset, jotka antavat mahdollisuuden laatia palveluiden
järjestämistä koskeviin erityislakeihin lakitasoiset säädökset takaamaan
palveluiden kestävän järjestämisen niiden kilpailuttamisen lopettamisen, Ei myytävänä -kansalaisaloitteen
ensimmäinen allekirjoittaja Markku Virkamäki kommentoi.

 

– Jatkovalmistelussa
on erittäin tärkeää turvata vammaislainsäädäntöön elämänmittaisten,
välttämättömien palveluiden kilpailutusten lopettamiseksi riittävät
lakitasoiset säännökset. Niiden avulla voidaan varmistaa ammattitaitoisen
vuorovaikutukseen, kommunikaatioon ja yhteistyöhön kykenevän henkilökunnan
pysyvyys näissä palveluissa. Kilpailuttaminen vammaispalveluiden
järjestämistapana on pitkällä aikavälilllä tehoton julkisten kustannusten
näkökulmasta, Vammaisfoorumin
varapuheenjohtaja Tarja Parviainen sanoo.

 

Sosiaali- ja
terveysvaliokunta antoi 5.2.2019 kansalaisaloitteesta lausuntonsa (StVL 10/2018
vp): Valiokunta piti kansalaisaloitteessa ja saamissaan
asiantuntijalausunnoissa esille tuotuja vammaisten henkilöiden palvelujen
hankintojen ongelmia vakavina. Erityisen ongelmallisena valiokunta piti sitä,
ettei vammaisten henkilöiden osallisuudesta heitä koskevassa päätöksenteossa
ole riittävästi huolehdittu ja että palvelujen jatkuvuus rikkoontuu
kilpailutuksissa. Valiokunta painotti, että vammaispalvelujen asiakkaiden
osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet tulee turvata nykyistä paremmin palveluita
järjestettäessä.

 

Talousvaliokunta
yhtyi sosiaali- ja terveysvaliokunnan näkemyksiin 13.2.2019 julkaistussa
kansalaisaloitetta koskevassa mietinnössään (TaVM 35/2018 vp).

 

Vammaisten
henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen
-kansalaisaloite

Ei myytävänä
-nimellä tunnetun kansalaisaloitteen tavoitteena on lopettaa vammaisten
henkilöiden elämänmittaisten, välttämättömien palveluiden järjestäminen
kilpailuttamalla. Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen
kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden
oikeuksista. Aloite keräsi kaikkiaan 72 059 allekirjoitusta.

www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2538

www.eimyytavana.fi

 

Lisätietoja

 

Markku
Virkamäki
,
Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan työvaliokunnan puheenjohtaja puh.
040 5655 370, markku.virkamaki[at]kvps.fi 

Tarja
Parviainen
,
Vammaisfoorumi ry:n varapuheenjohtaja puh. 050 4097 940, tarja.parviainen[at]autismiliitto.fi

 

TIEDOTE 14.2.2019