Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 6.5.2022

Vammaisten lasten ja nuorten tarpeet tulee huomioida sote-palvelujen järjestämisessä

Vammaisfoorumi ehdottaa, että jokaiselle hyvinvointialueelle nimetään vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten moniammatillinen tiimi, joka toimii sosiaali- ja terveyskeskuksen tai perhekeskuksen puitteissa.

Lapsi kävelee polulla
Kuva: Unsplash

Moniammatillinen, vammaisia lapsia ja nuoria koskeviin asioihin perehtynyt tiimi parantaisi eri tavoin vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten avun ja tuen tarpeiden tunnistamista, toimisi jatkohoitoon ja kuntoutukseen ohjauksen tukena sekä koordinoisi lasten ja heidän perheensä saamia palveluita. Tämä tiimi vastaisi siitä, että tukea tarvitseva lapsi/nuori ja hänen perheensä saa kohdata varhaisessa vaiheessa vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten erityiskysymyksiin perehtyneitä ammattilaisia, joiden kanssa asiaa voidaan lähteä viemään yhteisesti ja asiakaslähtöisesti eteenpäin.

Nykytilanteessa erityisenä huolena on ollut huoltajien vastuu palveluiden koordinoinnista ja yhteensovittamisesta, joka on perheille hyvin kuormittavaa. Esimerkiksi kuntoutuksen kokonaisuudistuksessa tähän on kiinnitetty huomiota ja vaadittu koordinaatiovastuun siirtämistä viranomaisille.

Yhteistyörakenteet luotava Kelan, koulujen ja oppilaitosten kanssa

Koordinaatiotiimin tueksi tulee rakentaa selkeät yhteistyörakenteet sekä Kelan että kuntien varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Lisäksi tulee varmistaa yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa, jotta vammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan nuoren opiskelua voidaan tukea tarvittavilla palveluilla ja niiden yhteensovittamisella.

Vammaisten lasten palveluihin perehtyneen tiimin lisäksi hyvinvointialueille tulisi perustaa vammaisasioiden osaamiskeskuksia, jotka täydentäisivät sote- ja perhekeskuksissa toimivien tiimien osaamista. Vaikka osaaminen hallinnollisesti keskitettäisiin osaamiskeskuksiin, tulee palveluiden toteutua lähellä ihmistä.