Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 12.2.2020

YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman valmistelu

Autismiliitto on antanut lausunnon YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman valmistelusta. Ehdotamme toimenpiteitä yhdenvertaisuuden, itsenäisen elämän ja osallisuuden, yhdenvertaisten koulutusmahdollisuuksien ja työllistymisen vahvistamiseksi.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista astui Suomessa voimaan kesäkuussa 2016. Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE koordinoi sopimuksen täytäntöönpanoa hallinnon eri aloilla ja tasoilla. 

VANE valmistelee parhaillaan toimintaohjelmaa, jossa määritellään vammaissopimuksen täytäntöönpanon keskeiset tavoitteet, keinot ja tarvittava seuranta vuoteen 2023 asti. Suomen Autismikirjon Yhdistyksen puheenjohtaja Heta Pukki toimii Vammaisfoorumin edustajana VANE:ssa.

Lisätietoja

Vaikuttamistoiminnan asiantuntija Sari Valjakka, sari.valjakka@autismiliitto.fi

Toiminnanjohtaja Tarja Parviainen, tarja.parviainen@autismiliitto.fi