Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 10.4.2019

Ei myytävänä – Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kestävä järjestäminen

Autismi- ja Aspergerliitto nostaa esiin viisi teemaa, joita toivoo tulevan hallituksen ja eduskunnan edistävän.

Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailutuksessa esiin nousseet ongelmat tulee ratkaista uudistamalla lainsäädäntöä. Vammaisjärjestöt edellyttävät, että Ei myytävänä -kansalaisaloitteen tavoitteet ovat mukana myös tulevassa hallitusohjelmassa, johon esitetään seuraavaa kirjausta: ”Kilpailuttamisessa esiin nousseet ongelmat ratkaistaan uudistamalla lainsäädäntöä vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen osalta siten, että YK:n vammaissopimuksen mukaiset ihmisoikeusvelvoitteet, osallisuus ja oikeussuoja toteutuvat.”

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen tavoitteena oli vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen. Kansalaisaloite sai aikaan kokonaisen kansanliikkeen. Aloitteen allekirjoitti 72 059 kannattajaa. Kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä sosiaali- ja terveysvaliokunta piti erityisen ongelmallisena sitä, että vammaisilla ihmisillä ei ole osallisuutta itseään koskevassa päätöksenteossa eikä riittäviä oikeussuojakeinoja. Myöskään palvelujen jatkuvuutta ei ole turvattu. Vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä näkökulmasta tilanne on ollut kestämätön.

Eduskunta velvoitti valtioneuvoston nimeämään asiantuntijaryhmän arvioimaan ja valmistelemaan tarvittavat säädösmuutokset, joiden avulla turvataan vammaisten henkilöiden osallisuus ja oikeussuojakeinot heitä koskevassa päätöksenteossa. Työryhmään nimetään myös vammaisjärjestöjen edustajat.  

Lue lisää:

Autismi- ja Aspergerliitto nostaa esiin viisi teemaa, joita toivoo tulevan hallituksen ja eduskunnan edistävän.