Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 7.4.2020

Kuntouttava työtoiminta on järjestettävä asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden

Kuntouttavaa työtoimintaa koskevan lakiuudistuksen tavoitteena on asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn parantaminen siten, että he voisivat osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Autismiliitto pitää lakiin esitettäviä muutoksia pääosin kannatettavina.

Asiakkaiden työllistymistavoitteen toteutuminen edellyttää kuntouttavan työtoiminnan irrottamista valtionosuusjärjestelmästä tai järjestelmän muuttamista muulla tavoin siten, että se kannustaa kuntia edistämään asiakkaiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Autismiliitto pitää tärkeänä ehdotusta, jonka mukaan aktivointisuunnitelmaan ja monialaiseen työllistymissuunnitelmaan lisättäisiin myös kuntouttavan työtoiminnan tavoite sekä asiakkaan saama tuki- ja ohjaus kuntouttavan työtoiminnan aikana. On hyvä, että vastuu aktivointisuunnitelmasta on esityksessä määritelty sosiaalihuollon viranomaistehtäväksi.

Kuntouttava työtoiminta tulee järjestää asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Asiakkaan yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen edellyttää omatyöntekijältä osaamista ja hyvää ammattitaitoa. Esimerkiksi autismikirjossa on kysymys ns. näkymättömästä vammasta, jonka yksilöllinen vaikutus henkilön toimintakykyyn ja toimintakyvyn vaihteluun tunnistetaan usein huonosti. Aktivointisuunnitelman tekeminen edellyttää hyvää tuntemusta kohderyhmästä ja keinoista asiakkaan yksilöllisten tarpeiden selvittämiseen. 

Esityksessä ei tarkemmin määritellä, miten kunta varmistaa aktivointisuunnitelman mukaisten palveluiden laadun toteutumisen eli käytännössä lain toimeenpanon toteutumisen. Yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää, että kuntouttavan työtoiminnan palvelujen kokonaisuuteen kuuluville tuki-, ohjaus- ja valmennuspalveluille asetetaan jatkossa myös laatukriteerit, jotka helpottavat kuntouttavan työtoiminnan laadun valvontaa. 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tarja Parviainen, 050 409 7940, tarja.parviainen(at)autismiliitto.fi