Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 25.11.2020

Opinnoista palkkatyöhön

Osatyökykyisten työllistämisen Suomen mallin tärkeimpinä tavoitteina tulee olla työpaikkojen luominen ja työsuhteisen työn mahdollistamisen useammille ihmisille. Suomessa on käynnissä selvitystyö, jossa määritellään osatyökykyisten työllistämisen Suomen malli. Autismiliitto ja kehitysvammajärjestöt ovat vastanneet selvitystyöhön liittyviin kysymyksiin osatyökykyisten työllistämisestä.

Autismiliitto ja kehitysvammajärjestöt näkevät Ruotsissa osatyökykyisiä työllistävän Samhallin mallin mukaisessa toiminnassa paljon myönteisiä mahdollisuuksia. Tärkeää on, että toiminta on työntekijöitä aidosti eteenpäin vievää ja avoimille työmarkkinoille suuntaavaa. Siksi tämän rinnalla, mutta erillisenä palveluna on tärkeää kehittää ja vahvistaa tuetun työn työhönvalmennuspalvelua. Työhönvalmennus
tulisi olla tiiviisti mukana jo nivelvaiheissa, kun autismikirjon tai kehitysvammainen nuori siirtyy ammatillisista opinnoista työelämään. Ajatus ”opinnoista eläkkeelle” on muutettava ajatukseksi ”opinnoista palkkatyöhön”. Myös nykyisten toimintakeskusten työtoimintaa tulee kehittää työsuhteiseksi palkkatyöksi.

Hyvät käytännöt käyttöön

Autismiliitto ja kehitysvammajärjestöt katsovat, että olemassa olevia hyviä käytäntöjä kannattaa hyödyntää Suomen mallissa. Tällä hetkellä vielä pienimuotoisia, mutta esimerkillisiä markkinaehtoisia toimijoita ovat mm. Omenasieppari, Väylä ry ja Myö Hostel, jotka kaikki työllistävät kehitysvammaisia ja autismikirjon henkilöitä palkkatyösuhteisiin ilman muuta julkista tukea kuin palkkatukea työntekijäkohtaisesti.

Lupaavia toimintamalleja ovat myös yhdistys työpankkina (esim. Väylä ry ja Ihme ja Kumma ry) sekä tuettu keikka- ja osa-aikatyö (esim. Puuttuva Pala -hanke). Tärkeää on tutkia mallin toiminnan edellytykset ja tehdä tarvittavat muutokset mm. lainsäädäntöön, jotta mallin toteuttaminen tulee helpoksi ja sitä voi hyödyntää myös laajemmin Suomessa.

Asenne- ja lainsäädäntömuutoksia tarvitaan

Suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitaan myös laajaa asennemuutosta. Autismikirjon ja kehitysvammaiset henkilöit pitää nähdä aktiivisina toimijoina, ei pelkästään passiivisina sosiaalihuollon kohteina.

Suomen lainsäädännöstä ja työehtosopimuksista on purettava monia esteitä autismikirjon ja kehitysvammaisten henkilöiden työllistymiselle. Mm. osa-aikatyön tarjoamisvelvoitetta yritysten nykyisille osa-aikatyöntekijöille olisi hyvä tarkastella tältä kannalta.

Kuntia tulee kannustaa sosiaalisten kriteerien käyttöön hankinnoissa sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten työllistämiseen kuntien omiin töihin eri toimialoille.

Vastaukset selvityshenkilölle ovat laatineet Kehitysvammaliitto,
Kehitysvammaisten Tukiliitto, FDUV ja Autismiliitto.

 

Lue kaikki vastaukset

Lisätietoa:

Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, tarja.parviainen@autismiliitto.fi, p. 050 4097 940