Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 19.11.2019

Sote-palvelut lähelle ihmistä, hallinnolliset rakenteet laajoille harteille

Vammaisfoorumi pitää peruspalveluiden vahvistamista ja vahvoja sote-keskuksia hyvinä tavoitteina sote-uudistuksessa. Monet vammaiset ihmiset tarvitsevat peruspalveluiden lisäksi sosiaalihuollon erityispalveluja ja erilaisia erikoissairaanhoidon palveluja. Niiden tarve ei saa jäädä peruspalvelujen ja perusterveydenhuollon kehittämisen varjoon.

Palveluketjujen katkeamattomuus tulee varmistaa, koska vammaiset ihmiset ovat elämänmittaisesti riippuvaisia yhteiskunnan palvelujärjestelmästä ja ovat tämän vuoksi keskimääräistä kansalaista riippuvaisempia palvelujärjestelmän toimivuudesta. Monissa vammaisten ihmisten palvelutilanteissa on varmistettava asianmukainen hoito- ja palvelu toimivalla konsultaatioyhteydellä erikoistason palveluihin, kuten erikoissairaanhoidon ja sosiaalityön eri erikoistumisaloihin.

Vammaisfoorumin näkemyksen mukaan vammaispalvelut ovat erityispalveluita, jotka edellyttävät erityisosaamista. Vammaisfoorumi ehdottaa perustettavaksi vammaisasioiden osaamiskeskuksia, joihin kuuluvat vammaispalvelut, kuntoutus sekä apuväline- ja hoitotarvikepalvelut. Vammaispalvelujen osaamiskeskukset olisivat osa maakuntien sote-organisaatiota tai vaihtoehtoisesti erva-alueita. Sote-keskukset voivat huolehtia vammaisten ihmisten perustason palveluista eli kaikkien vammaisten ihmisten tarvitsemien palvelujen keskittäminen ei ole tarpeen.

Vammaisjärjestöt on otettava mukaan alueelliseen ja valtakunnalliseen sote-valmisteluun. Vammaisille ihmisille ja vammaisjärjestöille on tarjottava mahdollisuus osallistua kaikkiin Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kehittämishankkeisiin.  

Perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru antoi vammaisjärjestöille ja vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnalle (VANE) tehtäväksi laatia asiakirja siitä, miten vammaisten henkilöiden tarpeet ovat sovitettavissa valmisteltavana olevaan sote-järjestelmään. 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tarja Parviainen, 050 409 7940, tarja.parviainen(at)autismiliitto.fi 

Lue lisää: